Gjeve priser til innovativ studentbedrift ved NTNU i Ålesund. Foto: Ungt entreprenørskap

Norges beste studentbedrift fra NTNU

Artifish ved NTNU gikk til topps i NM for Studentbedrifter – med en løsning for å trene opp rensefisk til å spise lakselus.

Artifish er en studentbedrift ved NTNU i Ålesund som har satt seg som mål å forbedre havbruksnæringen. Dette ga dem førsteplass i kategorien “Beste innovative bedrift”.

Siden 2000-tallet har lakselusa (Lepeophtheirus salmonis) skapt store utfordringer i oppdrettsnæringen. Det brukes store penger på behandling og forebyggende tiltak, men problemet er langt fra løst.

Artifish har et verktøy i bekjempelsen: De trener opp rensefisk til å spise lakselusa. Rensefisk er fisk som benyttes i fiskeoppdrett, til å bekjempe lakselus. Rognkjeks og berggylte er slike fiskearter. Fordi laksen er mye større enn rensefisken, kan det virke skremmende. Det er estimert at det er under 40 prosent av all rensefisk som spiser lus i løpet av sitt liv.

Artifish har designet en innretning og et opplæringsprogram som skal gjøre rensefisken tryggere rundt oppdrettslaksen – og lære den til å oppsøke og spise lusa. Ut fra tester mener bedriften det er mulig å øke effektiviteten hos rensefisk med 125 prosent.

– Mer effektiv rensefisk vil øke dyrevelferden i oppdrettsmerdene. Det vil også kunne redusere kostnadene næringen bruker på avlusning. I dag utgjør det minst 5 milliarder kroner i året, forteller Simen Sæther, daglig leder i bedriften.

Opplæringssystem Artifish har designet, heter EDDI  (Educational Digital Intelligence), og er en del av studieprogrammet Biomarin Innvasjon ved NTNU i Ålesund.

Artifish fikk også førsteplass som “Beste HR-bedrift”  i samme konkurranse.