Alkoholmisbruk kan føre til fettlever, men ved ikke-alkoholisk fettlever er det andre årsaker. Personer som er svært overvektige og har dårlig blodsukkerkontroll, har økt risiko. De som som sitter mye i ro er også mer utsatt. Illfoto: Colourbox

Utrente har ofte fettlever

En av tre nordmenn har fettlever, viser en ny studie. Det kan du få selv om du ikke drikker alkohol. Har du dårlig kondis er sannsynligheten mye høyere.

– Trening med så høy intensitet at det bedrer kondisen, kan være viktig både for å forebygge og behandle fettlever, sier Ilaria Croci, postdoktor i Cardiac Exercise Research Group ved NTNU og University of Queensland i Australia. 

Lite kjent, men vanlig

Fettlever illustrert. Dette er best å unngå. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock

Det er ikke sikkert du har hørt om ikke-alkoholisk fettleversykdom. Men likevel kjenner du helt sikkert noen som har det. De vet det kanskje ikke engang selv, for vanligvis gir ikke sykdommen noen symptomer. Symptomer eller ei – fettlever er ikke noe man vil ha, ettersom det bidrar i utviklingen av livsstilssykdommer som type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom.

Studien til Croci baserer seg på den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag – HUNT3. Omtrent 16 000 av de som deltok tok en blodprøve og fikk målt kroppskomposisjonen slik at forskerne kunne beregne om de hadde fettlever eller ikke.

36 prosent – altså mer enn en tredjedel – hadde ikke-alkoholisk fettleversykdom.

Dårlig kondis, økt risiko

Som navnet tilsier innebærer sykdommen at man har for mye fett i leveren. Alkoholmisbruk kan føre til fettlever, men ved ikke-alkoholisk fettlever er det andre årsaker. Personer som er svært overvektige og har dårlig blodsukkerkontroll, har økt risiko, og vi vet også at de som sitter mye i ro er mer utsatt.

– Selv personer som sitter lite stille i løpet av dagen har markant økt forekomst av fettlever dersom de har dårlig kondis.

Den eneste anbefalte medisinen er å spise sunt og gå ned i vekt, men resultatene fra Crocis nye studie tyder på at god fysisk form også kan redusere konsekvensene av sykdommen.

– For det første har personer med dårlig kondisjon mangedoblet sannsynlighet for å ha fettlever. For det andre lever de som allerede har fettlever kortere dersom kondisen er dårlig, sier hun.

Den femtedelen av de med fettlever som hadde dårligst kondisjon hadde over 50 prosent høyere risiko for tidlig død enn de med bedre kondis, viser studien. Illfoto: NTB Scanpix/Shutterstock

Viktigere enn inaktivitet

Andre studier har vist at personer som sitter mye i ro i løpet av dagen har høyere sannsynlighet for å ha fettlever. Den nye NTNU-studien bekrefter denne sammenhengen, men viser samtidig at kondisen har langt større betydning.

Ilaria Croci, postdoktor ved NTNU

– Selv personer som sitter lite stille i løpet av dagen har markant økt forekomst av fettlever dersom de har dårlig kondis, forklarer Croci.

– Det kan virke selvmotsigende at god kondis betyr mer enn å trene i henhold til anbefalingene.

Hun viser til at en femtedel av deltakerne med dårligst kondis, hadde 17–18 ganger høyere sannsynlighet for fettlever, enn de 40 prosent som hadde best kondis. Resultatene var de samme for de som oppga å sitte mindre enn fire timer om dagen og de som satt mer enn sju timer hver dag.

I studien har forskerne beregnet kondisjonen til deltakerne ved hjelp av Kondiskalkulatoren til CERG, men nesten 600 av dem fikk også målt kondisjonen sin nøyaktig med en utmattende treningstest på tredemølle. Resultatene fra den direkte treningstesten bekreftet den sterke sammenhengen mellom dårlig kondisjon og fettlever.

Vi er mange som sitter mye stille i løpet av dagen. Hvis man i tillegg har dårlig kondisjon er sannsynlighet for å ha fettlever høyere. Illfoto: NTB Scanpix/Shutterstock

Trening med mening

Studien tyder også på at det ikke er likegyldig hva slags fysisk aktivitet man gjør dersom målet er å unngå fettlever. Sammenhengen mellom kondisjon og fettlever var nemlig uavhengig av om man fulgte treningsanbefalingene til helsemyndigheten eller ikke. Disse anbefalingene kan man for eksempel oppfylle ved å trene 150 minutter med moderat intensitet hver uke.

– Det kan virke selvmotsigende at god kondis betyr mer enn å trene i henhold til anbefalingene. En god del får imidlertid ikke bedre kondisjon dersom de kun trener med moderat intensitet. Trening med høy intensitet forbedrer kondisjonen mye mer, og min oppfordring er derfor å trene regelmessig med så høy belastning at man blir svett og andpusten, sier Croci.

Lev lengst mulig med fettlever

HUNT3 ble gjennomført mellom 2006 og 2008. Ni år senere hadde 353 av de 5600 personene med fettlever dødd.

Den femtedelen som hadde dårligst kondisjon hadde over 50 prosent høyere risiko for tidlig død enn de med bedre kondis.

– Dette er den første studien som viser at god kondis gir bedre overlevelse for personer med ikke-alkoholisk fettleversykdom, og at denne fordelen er uavhengig av fysisk aktivitetsnivå og antall timer stillesitting, sier Croci.

Illustrasjon: CERG

NB! Alle analysene i studien har tatt høyde for at deltakere med dårlig kondis også er annerledes enn de som har bedre kondis – på mange andre områder. Det betyr at verken forskjeller i alder, kjønn, røyking, kroppsvekt, blodtrykk eller livsstilssykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdom forklarer sammenhengen mellom dårlig kondis, fettlever og økt risiko for tidlig død.

Studie:

Croci, I. et al. (2019): Non-alcoholic fatty liver disease: prevalence and all-cause mortality according to sedentary behaviour and cardiorespiratory fitness. The HUNT StudyProgress in cardiovascular diseases62(2), 127-134.