Det hele er et taktisk spill, der det kan være stor forskjell på virkelige intensjoner og signalene menn og kvinner forsøker å sende hverandre. Foto: Colourbox

Menn spiller ofte uinteressert i sex – for å få det

Kvinner spiller ofte litt mer interessert i sex enn de egentlig er. Mennene er de som oftest tilsynelatende gjør seg kostbare.

Om heterofile skal ha tilfeldig sex, er det nesten alltid kvinnen som setter begrensningene, viser tidligere forskning. Om hun ikke er interessert, blir det ikke noe.

– Når menn og kvinner møtes, er rundt halvparten av mennene interessert i å ha sex med kvinnen, mens de fleste kvinner i utgangspunktet er uinteressert, sier førsteamanuensis Mons Bendixen ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Kvinner er altså i utgangspunktet lite interesserte i å ha tilfeldig sex. Med mindre de ser på mannen som skikkelig attraktiv.

Men en mann som gir inntrykk av å ville ha sex seg med hvem som helst, når som helst, er uansett ikke noe kvinner flest vil ha. Derfor spiller menn jevnt over langt mer uinteressert i sex enn de egentlig er.

– Det er ikke noe attraktivt med menn som er pågående, konstaterer professor Leif Edward Ottesen Kennair ved samme institutt.

Det hele er et taktisk spill, der det kan være stor forskjell på virkelige intensjoner og signalene menn og kvinner forsøker å sende hverandre, viser den nye forskningen fra NTNU.

Menn som er mest interesserte i sex signaliserer altså ofte som om de er mindre interesserte. Foto: Colourbox

Førsteamanuensis Bendixen er førsteforfatter av en ny studie som tar for seg seksuelle signaler som menn og kvinner sender ut.

Kvinner later som om de vil

Mennene som er mest interesserte i sex signaliserer altså ofte som om de er mindre interesserte. For kvinner er det annerledes.

Tvert imot spiller kvinner litt mer interessert enn de er.

– Vi tror dette kan være for å holde på oppmerksomheten til mannen litt lenger, sier Kennair, men dette kan ikke undersøkelsen si noe om direkte.

Kanskje er det for å få en litt bedre sjanse til å vurdere mannens kvalitet. Og så lenge kvinnen tilsynelatende ikke har utelukket sex, er menn jevnt over villige til å bruke mer tid på henne. Da kan hun bedre sjekke om han er noe å satse på. Om mannen holderr høy kvalitet, kan hun endre mening, slik at en komplett uinteressert kvinne virkelig blir interessert i mannen.

– Unntaket fra denne generelle kjønnsforskjellen er når kvinnene har tilsvarende høy interesse. Også disse kvinnene later som om de er mindre interesserte.

– Både menn og kvinner som virkelig er interessert i en partner kan prøve å spille uinteressert. I økonomisk språk er det snakk om tilbud og etterspørsel. De mest etterspurte menneskene er ikke de som er mest tilgjengelige – de er en sjelden vare i spillet, sier professor Martie Haselton ved UCLA.

– Ved å spille uinteressert kan både kvinner og menn også unngå noe av smerten ved å bli avvist om partneren faktisk ikke er interessert i dem, sier Haselton.

Fadderuka fører til mer sex

Forskerne samlet inn data i to omganger fra studenter ved NTNU. Disse ble blant annet spurt om det siste møtet de hadde med en potensiell seksualpartner, og om de til sist endte opp med å ha sex.

Den første datainnsamlingen foregikk midt på våren, mens studenter flest er mest opptatt av å lese. Den andre gangen var om høsten, rett etter semesterstart, og rett etter fadderuka.

Dette er en introduksjonsperiode der nye studenter får hjelp av en medstudent, en fadder, til å bli kjent med studiestedet og byen.

Forskerne fant en betydelig forskjell. Seksuelle forhold var langt mer vanlige under fadderuka.

Kvinner velger den mest attraktive

– Blant single fant vi forskjeller for menn og kvinner når det kom til hvem som endte opp med å ha sex, konstaterer førsteamanuensis Bendixen.

Tvert imot spiller kvinner litt mer interessert enn de er. Foto: Colourbox

Kvinner var mye mer tilbøyelige til å ha sex om de syntes den potensielle partneren var attraktiv. Dette er i samsvar med tidligere funn.

Men kvinnene var også langt mer tilbøyelige til å ha sex om de var ferske studenter. Kvinnelige studenter som hadde studert en stund var mye mer restriktive.

– Over halvparten av de ferske kvinnelige studentene som møtte en attraktiv partner siste gang de var på byen eller på fest endte opp med å ha sex med ham, sier Bendixen.

– Dette har nok sammenheng med to ting: Det ene er fraværet av såkalt «daugther-guarding» eller «sister-guarding», sier professor Kennair.

Fedre, og søstre, har en tendens til å passe på at jenter ikke har tilfeldige sex-partnere. Dette kan forklares ved hjelp av evolusjonsbiologi. Men nye studenter i en ny by har ikke de samme hindringene for fri seksuell utfoldelse som før.

– Den andre faktoren har sammenheng med en oppfatning om økt konkurranse om mennene, forklarer Bendixen.

Det er flere kvinnelige enn mannlige studenter. I mange grupper kan det derfor virke som om det er en viss konkurranse om mennene.

I en slik situasjon er kvinner i snitt mer villige til å ha sex. De få guttene som er tilgjengelig blir rett og slett mer attraktive. Men langt fra alle.

Noen får mange ­­­– mange får ingen

Den viktigste faktoren for om mennene hadde sex var nemlig hvor mange seksualpartnere de hadde hatt tidligere. Dette bidro til at de ble oppfattet som seksuelt attraktive og aktuelle for sex.

– Det er altså egentlig den samme grunnen, mannens seksuelle attraktivitet, som bestemmer om menn og kvinner ender opp med å ha sex, sier Kennair.

Så det blir mye på noen, og mye mindre på resten. Når kvinnen først bestemmer seg for å ha tilfeldig sex, velger hun oftere den mannen som er mest seksuelt attraktiv. Om hun kan.

I stabile parforhold blir det for øvrig litt annerledes, viser andre studier. Da må kvinnene gjerne fire litt på kravene, for de mest attraktive mennene er gjerne allerede opptatt eller kan prioritere korttidsforhold istedenfor langtidsforhold.

– Mange kvinner har hatt sex med mer attraktive partnere enn dem de ender opp med å bli sammen med, konstaterer professor Leif Edward Ottesen Kennair.

– Vår forskning viser at kvinner ikke generelt spiller tilbakeholdende. Det er heller sånn at begge kjønn spiller mer uinteressert enn de egentlig er om de virkelig er interesserte. Dette er nye funn, noterer Bendixen seg. – Videre ser vi at menn ikke bruker ekstra tid på kvinner som sender ut signaler om at de ikke er interessert.

Kilde:

APA PsycNET: Adjusting signals of sexual interest in the most recent naturally occurring opposite-sex encounter in two different contexts. Bendixen, Mons Kennair, Leif Edward Ottesen Biegler, Robert Haselton, Martie G.