Ti studentbedrifter fra NTNU får støtte fra Forskningsrådet. Her representert ved folkene i Sensero. Øyvind Aarø, Dag Drejer, Andreas Risvaag og Kim Erling Rasmussen. Foto: Steinar Brandslet, NTNU

Dyktige studentgründere fra NTNU

18 norske studentbedrifter får én million hver fra Forskningsrådet. Hele ti av dem har sitt utspring ved NTNU.

– Vi satser stort på nyutvikling og innovasjon. Dette er resultatet av flere års satsning, sier prorektor for nyskaping Toril Nagelhus Hernes ved NTNU.

Også tidligere har studentbedrifter fra NTNU forsynt seg godt av potten fra Forskningsrådet.

De ti studentbedriftene som får støtte denne gangen er svært varierte. Ideer og studenter kommer fra flere miljøer ved universitetet.

Sensero bruker maskinlæring for å visualisere flyten av energi i strømnettet. Målet er å forstå hvor energi går tapt. Gemini har tidligere omtalt bedriften her. Studentene har bakgrunn fra blant annet Entreprenørskolen.

Costail AS kommersialiserer verdens første elektriske autonome hale for salg i cosplay-markedet. Disse kler seg blant annet som fantasifigurer og karakterer fra rollespill. Gemini har skrevet om saken her og her. (Entreprenørskolen)

Studio Gauntlet utvikler spillopplevelser som oppmuntrer barn, foreldre og venner til å samarbeide om ulike utfordringer i spillene. (SPARK)

Koble vil bruke maskinlæring for å gjøre det enklere og rimeligere for arbeidsgivere å trekke til seg, følge opp og rekruttere nye ansatte blant studenter i Europa. (Entreprenørskolen)

RagnaRock Geo bruker kunstig intelligens for å tolke seismiske 3D-kart av undergrunnen for å spare tid og penger i arbeidet med å finne olje. De har også fått 900.000 kroner av NTNU Discovery, som støtter gode prosjektideer fra ansatte ved NTNU og Helse Midt-Norge. (Entreprenørskolen)

Combine har et nytt treningskonsept som samler ulike treningssentre i ett og samme medlemskap, sånn at du får tilgang til flere sentre for samme pris. Disse har i tillegg fått 114.ooo kroner fra NTNU Discovery. (Entreprenørskolen)

BirdsView utvikler analyseverktøy basert på radar og maskinlæring for å oppdage råte i strømnettenes tremaster. Disse har også fått støtte fra NTNU Discovery. (SPARK/INDØK)

Goalkeeper AS er en digital tjeneste som motiverer brukerne til fysisk trening gjennom avtaler med venner og bekjente kombinert med premier i form av gavekort. (Entreprenørskolen)

Drowzee utvikler et nevrologisk hjelpemiddel for søvnforstyrrelser som tillater trening på avslapningsteknikker for innsovning. (Studentene gikk ut fra Entreprenørskolen i fjor.)

SKIE – Utvikler smarte blendingsgardiner som kombinerer solskjerming med energiproduksjon. Prosjektdeltagere fra Los Angeles, Bodø, Kongsberg og Notodden. (NTNU Accel)