Preems våtgassanalegg og raffineri i Lysekil. Foto: Preems

Forskere vil lagre svensk CO2 på norsk sokkel

Et svensk-norsk forskningsprosjekt skal undersøke muligheter og kostander for transport av CO2 fanget i Sverige for offshore-lagring i Norge. Det er det første prosjektet noensinne som ser på dette.

 ­­­­­­– Dette kan bringe Sverige nærmere sitt mål om å bli klimanøytral innen 2045, sier forskningsleder Kristin Jordal i SINTEF.

Kan kutte 500 000 tonn CO2 per år

Målet er å se på mulighetene for å etablere et fullskalaanlegg for fangning og transport av CO2 fra Preems raffineri og våtgassanlegg i Lysekil. Dette vil kunne redusere CO2-utslippene med opp til 500 000 tonn per år, og demonstrasjonsanlegget er et trinn mot etablering av et fullskala-anlegg innen 2025.

– Preems CCS-prosjekt er en unik mulighet for Norge og Sverige til å demonstrere synergier mellom CO2-fangst fra svenske utslippskilder og det norske CCS fullskalaprosjektet, sier prosjektleder Stefania Gardarsdottir i SINTEF.

SINTEF vil bidra med forskningsinnsats i alle deler av CCS-verdikjeden, fra utvikling av kompakte varmevekslere, for utnytting av varme til kraft fra raffineriet, til innfangning av CO2 og evaluering av mulighetene for CO2-transport til deponi i Nordsjøen. Forretningsmodeller for integrering av arbeidet ved Preems anlegg inn i det norske fullskalaprosjektet vil også være en del av prosjektet.

Norge har ledertrøya

– Norge er ledende på teknologiutvikling for lagring av CO2, og i Sverige er det flere industriselskap med stor interesse for CO2-fangst for å redusere utslipp. Gjennom samarbeidet i dette prosjektet skaffer vi de beste forutsetningene for å nå et storskala fangstanlegg for CCS, sier adm. dir. Petter Holland i Preem.

Prosjektet er et samarbeid mellom Preem, Chalmers tekniske høgskole, SINTEF Energi, Equinor og Aker Solutions. Prosjektet støttes med 9,5 MNK fra Gassnova innenfor rammen av CLIMIT-programmet og 7,7 MSEK fra Energimyndigheten. Prosjektet starter i februar 2019 og vil vare ut 2021.