Hos gravide med PCOS kan behandling med metformin fra slutten av første trimester redusere risikoen for sene aborter og for tidlige fødsler. Foto: Colourbox

Kjent medikament gjør at flere barn overlever

Metformin reduserer risikoen betraktelig for aborter og for tidlige fødsler for kvinner med den medisinske tilstanden PCOS. Men medikamentet virker ikke ved svangerskapsdiabetes.

Metformin nesten halverer risikoen for aborter og for tidlige fødsler for kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS), viser en stor nordisk studie fra NTNU og St. Olavs hospital.

Samtidig finner forskergruppen overraskende nok ingen bedring for kvinner med svangerskapsdiabetes.

PCOS forekommer hos 10 til 15 prosent av alle kvinner. Symptomene er uregelmessige menstruasjoner, økt nivå av mannlig kjønnshormon og små blærer på eggstokkene. I tillegg har mange av kvinnene med PCOS overvekt. Kvinner med PCOS har også økt forekomst av nedsatt fertilitet, spontanaborter, svangerskapsdiabetes, for tidlige fødsler og svangerskapsforgiftning.

I tillegg til lavere risiko for aborter og for tidlige fødsler fant forskerne også at kvinnene som fikk metformin la på seg mindre under svangerskapet. Foto: Colourbox

– Hos gravide med PCOS kan behandling med metformin fra slutten av første trimester redusere risikoen for sene aborter og for tidlige fødsler, fastslår professor Eszter Vanky.

Professor Vanky leder forskningsgruppen «Kvinnehelse – PCOS» ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. En ny artikkel som presenteres i Lancet Diabetes & Endocrinology viser resultatet av nesten to tiårs forskning utgående fra NTNU og St. Olavs hospital. Overlege Tone S. Løvvik er førsteforfatter. Studien er en del i hennes doktorgradsarbeid. Professor Sven M. Carlsen er medveileder.

Undersøkte 800 kvinner

Fra 2000 til 2017 gjennomførte forskergruppen tre kontrollerte studier på nær 800 gravide med PCOS. Studiene ble gjennomført ved 15 sykehus i Norge, 4 sykehus i Sverige og ett på Island. Halvparten av kvinnene ble gitt metformin (2000 milligram daglig) fra før svangerskapsuke 12. Resten av kvinnene ble gitt placebo, eller narremedisin.

I tillegg til lavere risiko for aborter og for tidlige fødsler fant forskerne også at kvinnene som fikk metformin la på seg mindre under svangerskapet.

Et høyere nivå av mannlige kjønnshormoner settes i sammenheng med flere av symptomene ved PCOS. Årsakene til tilstanden er ikke kjent, men kan ha sammenheng med både livsstil, arv og forhold i fosterlivet.

Gruppen fant ingen effekt på svangerskapsforgiftning, svangerskapsfremkalt høyt blodtrykk eller i hvor stor grad nyfødte trengte intensivbehandling hos kvinnene med PCOS.

PCOS forekommer hos 10 til 15 prosent av alle kvinner. Foto: Colourbox

Ingen virkning ved diabetes

– Det kanskje mest oppsiktsvekkende funnet var at metformin ikke hadde noen som helst effekt på hverken forekomst eller alvorlighetsgrad av svangerskapsdiabetes, konstaterer professor Vanky.

Metformin er et velkjent medikament som brukes i behandling av type 2 diabetes og er likestilt med insulin som førstelinje medikamentell behandling ved svangerskapsdiabetes.

De tre studiene som utgjør grunnlaget for konklusjonen er gjennomført etter «Good Clinical Practice» prinsippet og kommer til å ha innvirkning på oppfølgning og behandling av gravide kvinner med PCOS og sannsynlig også av andre gravide kvinner.

En annen del av studien fulgte opp barn av mødre med PCOS som brukte metformin, og en kontrollgruppe som ble gitt placebo. Resultatet av den undersøkelsen finner du her.

Arbeidet ble finansiert av Norges forskningsråd, St. Olavs Hospital, NTNU og Novo Nordisk.

Kilde: Use of metformin to treat pregnant women with polycystic ovary syndrome (PregMet2): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Tone S Løvvik, PhD, Prof Sven M Carlsen, MD, Øyvind Salvesen, PhD, Berglind Steffensen, MD, Prof Marie Bixo, MD, Prof Francisco Gómez-Real, PhD et al.