Flere barn overlever når moren bruker metformin. Men flere av barna kan også ha høyere risiko for fedme. Foto: Colourbox

Svangerskapsmedisin kan lede til barnefedme

Metformin har flere fordeler når moren har PCOS. Men barna har større risiko for fedme senere i livet.

Metformin brukes ofte under svangerskap der moren lider av polycystisk ovariesyndrom (PCOS). En studie fra NTNU har nylig vist at dette gir færre aborter og premature fødsler.

Men en ny norsk studie viser at barna som utsettes for metformin i mors liv kan ha høyere risiko for fedme.

– Vi kan ikke utelukke at disse barna kan få flere helseproblemer som voksne, sier doktorgradskandidat Liv Guro Engen Hanem ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

Hanem er førsteforfatter av artikkelen som er publisert i Lancet Child & Adolescent Health.

Resultatene er stikk motsatt av forskernes hypotese. De antok at barna ville ha lavere risiko for fedme senere, på grunn av bedre vekstforhold i mors mage.

Flere millioner gravide kvinner bruker metformin dels på grunn av PCOS. Foto: Colourbox

Flere millioner gravide kvinner bruker metformin dels på grunn av PCOS, men oftest for å behandle svangerskapsdiabetes. Få negative sideeffekter er påvist av bruken, og ingen for fosteret. Men vi vet lite om langtidsvirkningene. Før nå.

Høyere BMI og større mage

Resultatene viser at barn i 8-årsalderen som ble eksponert for metformin under svangerskapet i snitt får høyere kroppsmasseindeks (BMI) og mageomkrets sammenlignet med barn av gravide i en kontrollgruppe.  Denne kontrollgruppen fikk uvirksom placebo isteden.

Høyere BMI kan lede til negative effekter for barna senere i livet, knyttet til fedmerelaterte plager.

Barna født av mødre med PCOS, men som ikke ble utsatt for metformin, hadde ikke forhøyet BMI, vekt eller høyde. Men de hadde også større mageomkrets sammenlignet med barn med mødre som IKKE hadde PCOS, da de ble målt som 8-åringer. Større mageomkrets er knyttet til en ugunstig fordeling av fettet i kroppen.

Artikkelen konkluderer blant annet med at fordelene med metformin må veies opp mot disse mulige helseproblemene senere.

Fremgangsmåte

Forskergruppen undersøkte 257 gravide kvinner (274 graviditeter) med PCOS i perioden 2005 til 2009. Kvinnene fikk metformin eller placebo under graviditeten.

141 av disse barna ble fulgt opp med målinger av høyde, vekt, BMI og mageomkrets da de var i alderen 5 til 10 år. Metformin-eksponerte barn ble sammenlignet med placebo-eksponerte. Forskerne sammenlignet placeboeksponerte barna (av mødre med PCOS) med barna fra en norsk referansepopulasjon.

Hanems hovedveileder har vært professor Eszter Vanky, og biveileder førsteamanuensis Rønnaug Ødegård, begge ved samme institutt. Arbeidet er oppfølging av PregMet1-studien og ble finansiert av Norges forskningsråd, St.Olavs Hospital, NTNU og Novo Nordisk.

Kilde: Metformin Use in PCOS Pregnancies Increases the Risk of Offspring Overweight at 4 Years of Age: Follow-Up of Two RCTs. Liv Guro Engen Hanem  Solhild Stridsklev,  Pétur B Júlíusson,  Øyvind Salvesen, Mathieu Roelants,  Sven M Carlsen,  Rønnaug Ødegård,  Eszter Vanky.