Fornøyd prisvinner med plakett
CCS Award for 2017 ble tildelt May-Britt Hägg fra SINTEF. Nils Røkke, direktør for bærekraft i SINTEF til venstre og dekan ved NTNU Øyvind Gregersen- i midten. Foto: SINTEF.

– Verdens forskere samles i Trondheim for å dele kunnskap om CO2-fangst og lagring

Temaene under den tiende utgaven av Trondheim CCS Conference er teknologi som er helt nødvendig for å bekjempe klimaendringene: CO2-fangst, transport og lagring.

17 – 19.  juni kommer 500 av de fremste norske og internasjonale forskerne, beslutningstakerne og representanter fra industrien til Trondheim for å dele, lære og bli inspirert.

CCS (Carbon Capture and Storage) er en teknologi som har eksistert lenge, men som enda ikke er kommersialisert i stor skala.

Samtidig viser IPCC sin klimarapport fra 2018 at CCS er en teknologi som kommer til å bli avgjørende for å nå klimamålene i Parisavtalen. Mange industrier kan nemlig ikke nå nullutslipp av CO2 uten CCS.

Å realisere CCS krever stor nasjonal innsats, men vi er også helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Derfor er TCCS-10 en viktig møteplass for å drive CCS et steg nærmere storskala kommersialisering.

Konferansen arrangeres av Norwegian CCS Research Centre – NCCS, sammen med SINTEF og NTNU.

CCS Award – SINTEF og NTNU sin CCS pris

Vet du om en forsker som har spesialisert seg på karbonfangst, transport eller lagring av CO2?

“SINTEF and NTNU CCS Award” skal deles ut for femte gang under TCCS-10. Prisen gis for fremragende prestasjoner innen CCS forskning:

  • Vitenskapelige bidrag og gjennombrudd
  • Nye ordninger for CCS
  • Økt kunnskap og formidling av CCS
  • Fremming og initiering av CCS for pilot-, demo- og fullskala-prosjekter

Nå er det åpent for å nominere kandidater til prisen.

For å lese mer om TCCS-10 og nominere kandidater til prisen, besøk konferansens nettside TCCS.no