Dette kullkraftverket i Rotterdam skal snart produsere bioenergi i form av trepellets. Bildet er utlånt av kraftverktet; Engie Centrale Rotterdam.

Dette kullkraftverket skal snart produsere bioenergi

Et kullkraftverk i Rotterdam havn skal bygges om til å bli et anlegg som produserer energi fra fornybare trepellets. Prosjektet finansieres med 180 millioner forskningskroner fra EU, og norske forskere og norsk industri er med.

Norske Arbaflame leverer patenterte og dampbehandlede trepellets, som har tilnærmet samme egenskaper og energitetthet som kull og samtidig er vannbestandig.

Produksjonsmetoden som brukes oppfyller EUs strenge krav til bærekraft.  Derfor ble et prosjektet med det norske selskapet nylig tildelt 180 millioner kroner i støtte fra EU gjennom forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020. Dette er det nest største beløpet som noensinne er tildelt i programmet.

 

Skal bli teknologisk utstillingsvindu

Prosjektet, som har fått navnet Arbaheat, skal vise at det er teknisk mulig og kostnadsmessig effektivt å konvertere et kullkraftverk til å bli en produsent av miljøvennlig energi.

Målet er å etablere et utstillingsvindu for kullkraftverk i EU og resten av verden, og Rotterdam er valgt på grunn av byens havn, plassering og anleggets størrelse.

Demonstrasjonsanlegget bygges for å produsere dampbehandlede trepellets som skal erstatte kull som brensel i kraftverket. Råstoffet til disse pelletesene kan komme fra ulike kilder, og målet er å finne råstoff som kombinerer bærekraft med god økonomi.

Kullkraftverket, som i dag produserer strøm, blir et såkalt Combined Heat and Power-anlegg: En mindre del av varmen, i form av damp, skal benyttes for å lage trepelletsene, og pelletsene skal brukes i kraftverket til produksjon av grønn elektrisitet. Denne integreringen er sentral for at løsningen skal bli optimal i forhold til både økonomi, energi og miljø.

… med minimale tekniske endringer

Det overordnede målet er å vise at et kullkraftverk kan bygges om fra fossil-basert til biomasse-basert råstoff, med minimale endringer i energisystem og anlegg.

Arbaflame har allerede gjennomført vellykkede tester ved 15 kullkraftverk rundt om i verden. Dette blir det første fullintegrerte produksjonsanlegget tilpasset et eksisterende kullkraftverk.

I tillegg til Arbaflame og SINTEF deltar Universitet i Bergen, det franske energiselskapet Engie, Universitetet i Brüssel, Rotterdam havn, det nederlandske forskningsinstituttet TNO og konsulentselskapet PNO. Sistnevnte er koordinator i prosjektet.