Denne måleriggen er utstyrt med sensorer som skal overvåke hvordan boreslam og gruvestøv påvirker det marine miljøet. Her skal den ut å samle data til det autonome systemet. På bildet ser vi Tor Nordam i SINTEF. Foto: Emlyn J. Davies

Hvordan oppfører partikler som gruveslam og borestøv seg i havet?

Og hvordan påvirker det egentlig havbunnen og livet i området med utslipp?

For å finne ut det har et forskerteam fra SINTEF og NTNU tatt i bruk autonome undervannsfarkoster utstyrt med flere sensorer. Farkostene, såkalte AUV’er skal måle partikkelkonsentrasjoner, temperatur og salinitet, for å nevne noe.

Nylig ble det gjennomført flere forsøk med dette utstyret i Frænfjorden i Møre og Romsdal. Fjorden har et gruvedeponi hvor det slippes ut partikler, og er derfor en perfekt testarena for det nye utstyret. Men teknologien utvikles i hovedsak for å overvåke boring av oljebrønner i sårbare områder, slik at dette kan gjøres på best mulig måte med tanke på miljøet.

– Det vi skal finne ut er hvordan for eksempel strøm, tidevann, temperatur og saltinnhold i vannet påvirker utslippene. Målet er å få til en sanntids overvåking av hvordan slam og borestøv beveger seg i havet under ulike forhold, forklarer Morten Omholt Alver i SINTEF. 

Prosjektet har fått navnet INDORSE og er et forskerstyrt prosjekt finansiert av PETROMAKS 2/Forskningsrådet. Deltakerne er SINTEF Ocean, SINTEF Digital og NTNU Institutt for teknisk kybernetikk. Prosjektet skal vare i tre år.

 

Her er AUV’en på “prøvekjøring” i Frænfjorden. Det er denne som på sikt skal gjøre målingene. Foto: Emlyn J. Davies.