Lungelege Håkon O. Leira fører her et eksisterende bronkoskop inn i en fysisk modell av menneskers lunger. Den store skjermen viser hva undersøkelsesinstrumentet "ser". Teknologene Tor Helge Hansen (til venstre) og Thomas Langø skal sammen sørge for at lungeleger i fremtiden kan styre instrumentet etter tredimensjonale "kart" på et nettbrett. Foto: Thor Nielsen / SINTEF

Innovasjonspris til nytt, norsk lungemedisinsk verktøy

Teamet bak et nytt medisinsk navigasjonssystem som gjør det lettere å ta prøver i lungene, fikk nylig en internasjonal innovasjonspris under Innovation Expo 2018 i Rotterdam.

Prosjektet som mottok prisen, Mariana, utvikler bedre sporings-, navigasjons- og kateterteknologi for leger, basert på 3D ultralyd-bilder. Dette vil gi en mer nøyaktig og effektiv styring av lungelegenes lange og tynne arbeidsredskap, bronkoskopet, når prøver skal tas av små mistenkelige funn på røntgenbilder. Det kan tredoble suksessraten for lungekreft-diagnostikk.

Lungekreft topper “dødslista”

Lungekreft er den største årsaken til kreftrelaterte dødsfall verden over. I og med at pasienter i tidlige stadier ofte har få symptomer, er forsinkede undersøkelser og behandling en av hovedårsakene til den høye dødeligheten. Ved å benytte Mariana-teknologien, kan suksessraten for lungebiopsi i de ytre luftveiene økes betraktelig.

Teknologien er utviklet av blant annet forskere og teknologer ved SINTEF, leger ved St. Olavs hospital og trondheimsselskapet Ceetron AS. 

Mariana er et samarbeid mellom aktører fra industri, forskning og akademia fra tre europeiske land. Hvert land har sitt ansvarsområde: Nederland står for selve biopsiinstrumentet, Irland for sporingssystemet, mens vi i Norge har ansvar for programvaren.

Innovasjonsprisen ble delt ut av den europeiske organisasjonen EUREKA og programmet Eurostars, som formål å stryke små og mellomstore europeiske bedrifter som utvikler innovative løsninger.

Samarbeidsprosjekt

– Sammen har vi utviklet et system som forbedrer navigasjonen og evnen til å nå de dyptliggende delene av lungene. Dette gjør vi ved å kombinere toppmoderne sporing, skybaserte 3D-bildestyringsteknikker og design av styrbare instrumenter, sier sjefforsker Thomas Langø i SINTEF.

Fakta om det medisinsk-tekniske forskningsmiljøet  i Trondheim:

  • Teknologer ved SINTEF og NTNU har i en årrekke samarbeidet nært med leger ved St. Olavs hospital.
  • Samarbeidet har resultert i flere medisinske nyvinninger innenfor det som kalles bildestyrt diagnostikk og terapi.
  • Disse løsningene gir legene tredimensjonale bilder av kroppens indre som de bruker til navigasjon når de fører instrumenter inn i pasienten under operasjoner/undersøkelser.
  • I hovedsak brukes ultralyd i kombinasjon med CT-bilder til dette. Men også MR er en viktig kilde til de tredimensjonale “kartene”.
  • Utviklingen av det nye instrumentet for bronkoskopi er det ferskeste i rekken av en lang rekke pionerprosjekt som forskningsmiljøet i Trondheim har vært involvert i på feltet bildestyrt navigasjon.

Fakta om Ceetron AS:

  • Etablert i Trondheim i 1996, som spinoff-selskap fra tungregnemiljøet ved SINTEF.
  • Selskapet utvikler teknologi for tredimensjonal visualisering av beregningsresultater og har til nå i hovedsak betjent bil-, fly- og petroleumsindustrien. Selskapet har unik teknologi for 3D visualisering i web- og skybaserte programvareløsninger.