Været ser ut til å påvirke eldres aktivitetsnivå, i alle fall hos de som har dårlig kondis fra før. Illfoto: wavebreakmedia / Shutterstock / NTB scanpix

Påvirker været eldres trening?

Sommeren 2018 har vært en av tidenes varmeste og tørreste i store deler i Norge. Påvirker været eldres fysisk aktivitet? En studie av 1200 eldres aktivitetsnivå koblet med værdata, gir svar.

– Mer nedbør om sommeren gjør at eldre som er i dårlig fysisk form er mindre fysisk aktive. Høyere temperatur derimot, har positiv effekt på aktivitetsnivået både i sommer- og vinterhalvåret, forklarer NTNU-stipendiat Nils Petter Aspvik.

Som en del av Generasjon 100-studien til Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved NTNU, har Aspvik målt aktivitetsnivået til mer enn 1200 eldre i Trondheim. Målet har blant annet vært å undersøke hvordan været påvirker aktiviteten.

Nå er resultatene publisert i det kjente tidsskriftet PLOS one.

Nils Petter Aspvik, NTNU

– Været kan vi ikke gjøre noe med. Men vi kan bli flinkere til å ta hensyn til vær som en barriere mot fysisk aktivitet når vi legger nye strategier for at eldre skal bli mer fysisk aktive. Spesielt de som er i dårlig fysisk form, sier Aspvik.

Fokus på trivsel

Høsten er på vei og vi har allerede fått kjenne på våtere og kjøligere dager etter at den tilsynelatende uendelige 2018-sommeren likevel tok slutt. Så hvordan skal man klare å holde aktivitetsnivået oppe?

Aspvik tror det har lite for seg å be folk trosse dårlig vær for å få sin daglig anbefalte dose med fysisk aktivitet.

– Det at man tilpasser aktiviteten sin etter været, er på mange måter både fornuftig og bra. Det folk skal vite er at det er utrolig lite som skal til for å forbedre sin egen fysiske form, sier han.

Istedenfor å sette seg mål om for eksempel å gå 10 000 skritt om dagen, anbefaler forskeren å lage en aktivitetsplan som er tilpasset egen form, interesse og trivsel.

Saken fortsetter under bildet.

Valg aktivitet etter hva du trives med, og ikke la bedre form være hovedmålet, råder forskeren. Illfoto: Lena Evans / Shutterstock / NTB scanpix

– Man må ikke gå seg en tur med mål om bli i bedre form. Man kan ha andre mål, som å nyte naturen, være sosial, finne roen, og så videre. Så får heller forbedringen i fysisk form være en fin bonus. Det er mye koseligere å se på den flotte naturen når man går i marka, eller den flotte bebyggelsen når man går på Bakklandet, enn å til enhver tid se på ei pulsklokke eller en skritteller.

Spreke bryr seg mindre

I den ferske studien delte forskerne inn deltakerne i kategorier ut fra om de scoret lavt, middels eller høyt på en kondisjonstest. I månedene april–oktober var de som hadde dårligst kondis mindre aktive jo mer nedbør det kom, mens nedbør og nedbørsmengde ikke så ut til å påvirke aktivitetsnivået til de som var i bedre fysisk form.

– Fysisk form er ferskvare. Det betyr at de av deltakerne våre som er i god fysisk form med stor sannsynlighet er personer som er aktive i hverdagen og som trener relativt regelmessig. Det er derfor lett å tenke seg at disse har tillagt seg vaner og holdninger til fysisk aktivitet som gjør at de bryr seg mindre om hindringer som for eksempel dårlig vær, sier Aspvik.

Mellom november og mars viste det seg at menn med god kondis faktisk var mer aktive jo mer nedbør som falt.

– Vi kan bare spekulere i hvorfor det er slik, men vi vet at eldre menn oftere går på ski enn kvinner. I tillegg rapporterer flere eldre menn enn kvinner at de måker snø om vinteren, sier Aspvik.

Størst betydning om sommeren

Hovedmålet med Generasjon 100-studien er å finne ut om trening forlenger livet til eldre, og prosjektet inkluderer menn og kvinner som var mellom 70 og 77 år da studien startet opp i 2012 og 2013.

Ved oppstart fikk hver deltaker i oppgave å gå med en aktivitetsmåler i ei hel uke. Aspvik hentet ut data om aktivitetsnivået til deltakerne hver eneste time fra denne uka, og koblet informasjonen opp mot time-for-time-data om temperatur og nedbør fra Meteorologisk institutt. Dermed kunne han finne ut hvilken betydning været har for det fysiske aktivitetsnivået til eldre.

– Studien viser også at endringer i været har større betydning for aktivitetsnivået i de varmere månedene enn i vintermånedene fra november til mars. Gåturer er den vanligste aktiviteten blant eldre, og vi vet fra andre studier at glatt underlag og lite dagslys reduserer aktivitetsnivået.

– Ettersom man er mer aktiv i sommerhalvåret – og at mer av aktiviteten foregår ute – har også været større betydning for aktivitetsnivå i denne perioden, sier Aspvik.

Bra med innendørsaktivitet

Tidligere studier viser at vær også kan være en barriere mot fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne.

– Derfor kan det være viktig at befolkningen har tilgang til innendørstrening i for eksempel treningsstudio, åpen hall eller lignende. Mer kunnskap om enkle og tidseffektive måter å trene på i sin egen bolig, kan også redusere været som en barriere mot fysisk aktivitet, sier Aspvik, som i tillegg til forskningen jobber som universitetslektor ved Idrettsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU.

Trening er ferskvare. Er været dårlig, er innendørsaktivitet en god løsning. Illfoto: Shutterstock/NTBscanpix

Forlenger trening livet?

Det er naturlig nok ikke bare været som påvirker om eldre er fysisk aktive eller ikke. Tidligere har Generasjon 100-forskerne vist at aktivitetsnivået er høyere jo bedre kondisjon eldre har. Samtidig har kvinnene i studien høyere aktivitetsnivå enn mennene, og begge kjønn er mer aktive i sommerhalvåret enn i vinterhalvåret.

– Nå håper vi Generasjon 100-prosjektet kan vise oss hvordan eldre kan få flere, mer aktive og sunnere år, sier forsker Dorthe Stensvold ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk – og CERG. Hun har hatt ansvaret for gjennomføringen av studien. 

Dorthe Stensvold, NTNU

Ved oppstart i 2012 og 2013 ble alle de 1500 deltakerne fordelt tilfeldig til tre grupper. To av dem har fått veiledet trening med henholdsvis høy intensitet og moderat intensitet i fem år, mens kontrollgruppa har blitt rådet til å følge helsemyndighetenes råd for fysisk aktivitet.

– Vi er nettopp ferdig med de siste femårstestene, og gleder oss til å sette oss ned og analysere datamaterialet, sier Stensvold.

Og når får vi svaret: Forlenger trening livet?

– Forhåpentligvis før jul!

Studien er publisert i tidsskriftet PLOS one: 
Do weather changes influence physical activity level among older adults? – The Generation 100 study

 

Allerede nå er det publisert 14 forskningsartikler fra Generasjon 100-prosjektet. Dorthe Stensvold tar oss gjennom resultatene i denne nye episoden av CERG-podkasten: