Ideen bak forskningsprosjektet Boost er at en god skolehverdag gir bedre psykisk helse - og bedre liv. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.

Dette prosjektet skal gi skolebarn bedre psykisk helse

Hvordan gi barn en bedre skolehverdag og generell livsmestring? Det skal blant annet SINTEF forske på i EU-prosjektet Boost.

SINTEF har sammen med blant annet Modum kommune og Buskerud fylkeskommune fått 32 millioner kroner fra EU for å utvikle et verktøy som skal gi europeiske barn en bedre skolehverdag og generell livsmestring.

Prosjektet  Boost ledes av SINTEF og skal følge elever og lærere i grunnskolen i Modum, skolebarn i Poznan i Polen og i Cordoba i Spania, over fire år. Skolesatsingen er valgt ut av EU som ett av fem prosjekter om mental helse blant barn og unge i verdens største forskning og innovasjonsprogram, Horisont 2020-programmet.

Formålet er å utvikle en metode ved hjelp av ledende kunnskap, og innspill fra barn og unge, foreldre, lærere, skoleledere og skoleeiere. Metoden skal testes og tas i bruk på flere skoler i Norge, Spania og Polen. Målet er å få barn til å:

  • trives bedre på skolen
  • lærer mer
  • fullfører skolegangen
  • rustes bedre til å tåle motstand senere i livet

– Vi vil gjennomføre litteraturstudie, intervjuer, spørreundersøkelser og kartlegginger. Gjennom systematisk arbeid skal metoden bli en del av skolens pedagogiske praksis, forteller Stine Hellum Braathen i SINTEF.

– Målet er å utvikle et program for opplæring av lærere, som kan brukes både nasjonalt og internasjonalt i framtida.

Prosjektet konkurrerte om tildelingen med 150 søknader fra andre forskningsmiljøer i Europa. Nysgjerrig? Les mer om Boost på prosjektets hjemmeside.