Samarbeid med Kinas mest innovative provins

NTNU har signert avtale med provinsen Jiangsu om å etablere et NTNU Research and Innovation Center i byen Nanjing.

Nanjing er Kinas ledende by innen innovasjon og teknologiutvikling, og provinsen Jiangsu som Nanjing ligger i, er Kinas raskest voksende provins økonomisk sett. Forsknings- og innovasjonssenteret ligger i en high tech innovasjonspark med ca 50 bedrifter primært innen softvare.

I provinsen Jiangsu ligger det over 50 universiteter, og bare i Nanjing finnes over 20 universiteter. Flere av dem er med i intensjonsavtalen om et forsknings- og innovasjonssenter, og mange bedrifter er med.  

Motor i kommersialisering av forskning

Til sammen vil de kinesiske samarbeidspartnerne og provinsen Jiangsu i en innledende fase investere over 100 millioner kroner på samarbeid gjennom denne satsingen.

I forbindelse med signeringeringen av MoU-avtale (Memorandum of Understanding) i april, sa Shigui Li, rådmann i Nanjing at han håper Nanjing med dette senteret kommer til å være en motor i kommersialisering av forskning.

Kina har tradisjon for og har et apparat for å ta forskning til business ganske raskt.

– Dette med å se anvendelse ligger forankret i historien og tradisjonen. Kineserne tenker: Hva kan forskningen eller innovasjonen brukes til? sier Duan Chen, som er professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

Det hele startet med et samarbeid om forskning, og etter hvert student- og stipendiatutveksling, mellom Duan Chen, som kommer fra Nanjing, og Yijiang Chen som tidligere var professor ved Nanjing Medicine University. I dag er han sjef for helsedepartementet i Jiangsu-provinsen.  

– Inspirerer og utfordrer 

For et par år siden anså forskningspartnerne tiden som moden for å løfte samarbeidet opp på fakultetsnivå og til et mer institusjonalisert samarbeid knyttet til helsefag og medisin.

Etter hvert har flere fagmiljøer koblet seg på, både fra norsk og kinesiske side.

Dette har altså resultert i en intensjonsavtale (MoU) om et NTNU Research and Innovation Center i Nanjing med flere fagmiljøer involvert. Under den norske delegasjonsreisen til Kina i vår, var det flere workshops innen transport, materialer og energi, i tillegg til helse. Mye er fortsatt på et tidlig stadium, og mange muligheter er åpne for hvordan samarbeidet skal utvikles.  

Signering av MoU-avtalen om et NTNU Research and Innovation Center ble, i kinesisk tradisjon, gjennomført høytidelig og med mange involverte fra norsk og kinesisk side til stede.

I sin tale i anledning signeringen sa Gunnar Bovim blant annet dette:

– Kunnskap og samarbeid inpirerer og utfordrer. Det endrer holdninger, tankemåter og hvordan vi ser verden rundt oss. Informert debatt styrker demokratiet.