Kjernen i en sirkulær økonomi er å utnytte planetens ressurser på best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Illustrasjon: Headspin/SINTEF.

Hva betyr egentlig sirkulær økonomi?

Sirkulær økonomi er et begrep som blir stadig vanligere. Men hva ligger i begrepet, og hvorfor er det så smart å tenke sirkulært? Gemini forklarer.

Har du lyst til å lære mer om sirkulær økonomi?

30. og 31. mai arrangerer SINTEF, NTNU og Nor Universitet en konferanse om sirkulær økonomi. Alle foredragsholderne er spesielt invitert slik at man i løpet av konferansen får foredrag som omhandler alt fra fremtidsutsikter, økonomi og politikk, ny teknologi og hva sirkulær økonomi vil bety for store norske bedrifter. Konferansen avholdes på Clarion Hotel & Congress senter i Trondheim i.

Det er redusert konferansepris frem til 2. mai. Se hele programmet og meld deg på her: https://www.sintef.no/en/events/circular-economy/

 

I framtida vil vi oppleve ressursknapphet på flere materialer på grunn av økt befolkning og høyere forbruk. Samtidig vil flere land bli industrialiserte. Dette vil skape et behov for å ivareta kvaliteten og bruksverdien av produkter i omløp så lenge som mulig, for å sikre tilgangen på ressurser.

Kjernen i en sirkulær økonomi er derfor å utnytte planetens ressurser på best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Dette krever at vi bruker fornybare energikilder og råvarer og har effektive systemer som sørge for at det som i dag blir til avfall blir råmaterialer i framtida. Den sirkulære økonomien må designes slik at:

  • Vi produserer varer med lang levetid og høy kvalitet for å maksimere nytten
  • Vi designer varer slik at de er lette å gjenbruke eller resirkulere dem
  • Vi utnytter alle restråstoff – altså materialer eller råvarer som blir til overs etter produksjon
  • Vi gjør det mulig å reparere og vedlikeholde produkter på en enkel måte
  • Vi må tenke nytt når det gjelder forretningsmodeller: Kanskje kan vi leie av vaskemaskin med vedlikeholdsavtale, i stedet for å kjøpe en.
  • Myndighetene må bidra med systemer og tilrettelegge for at det blir attraktivt å “tenke sirkulært” for industri, næringsliv og oss som forbrukere.

Til sammen vil dette gi sikrere materialtilgang, nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og bidra til å redusere klimautslippene. Dette er altså framtidens måte å drive industri og næringsliv på.