Droner har allerede blitt svært vanlig. NTNU i Gjøvik ønsker å utvikle større droner. Illfoto: Colourbox

Vil utvikle ambulansedroner

Ville du satt deg opp i en førerløs drone og latt det fly av gårde med deg? Om noen år kan du få muligheten.

Førerløse droner med plass til passasjerer, kan bli virkelighet innen fem år. Bruksområdene er mange. I Dubai testes det nå taxi-droner. I Norge vil forskere utvikle ambulansedroner:

NTNU i Gjøvik som vil utvikle en norsk ambulansedrone med plass til to passasjerer.Illustrasjonsfoto: Colourbox

NTNU i Gjøvik som vil utvikle en norsk ambulansedrone med plass til to passasjerer. Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Droner vil gi bedre mulighet for å komme raskt fram til et skadested og frakte pasientene bort, sier professor Mohammad Derawi. Han leder et prosjekt ved NTNU i Gjøvik som vil utvikle en norsk ambulansedrone med plass til to passasjerer.

Foruten å frakte utstyr og medisiner til skadestedet, kan dronen ta med seg lege og frakte pasient og lege tilbake sykehus. Alt foregår fjernstyrt.

Droner har flere fordeler fremfor helikoptre. De kommer lett fram og kan lande på vanskelig tilgjengelige steder. De er batteridrevet og autonome, det vil si at de kan de sendes av gårde uten fører – og fly etter GPS. Dette gir mer fleksibilitet og en raskere utrykning enn et helikopter har mulighet til. Droner krever også mindre ressurser enn ambulansehelikoptrene gjør i dag. På den måten kan ambulansedronene utfylle helikoptrene.

Et drømmeprosjekt

– Teknologien finnes allerede, og små droner er allerede blitt svært vanlig. Nå ønsker vi å utvide perspektivet og utvikle større droner. Vi ser behovet, vi har teknologien, alt ligger til rette. Dette er drømmeprosjektet, slår Derawi fast. Her kan vi utnytte den teknologien vi allerede har, på en måte som kan komme svært mange mennesker til gode.

Forprosjektet han leder skal kartlegge behovet og skaffe et nettverk av samarbeidspartnere fra både akademia og industri. Prosjektet er tverrfaglig, og forskere fra alle relevante fagområder ved NTNU er involvert.

Artikkelen fortsetter under videoen.

– Vi har behov for finansiering for å kunne utvikle en prototype. Vi søker prosjektmidler og vil skaffe investorer. Jeg vil anslå at med 20 til 30 millioner kroner har vi store muligheter for å være først i verden på å utvikle dette. Det inkluderer forskning, utvikling og testing av dronen, påpeker Derawi, som har tilhold ved NTNUs Institutt for elektroniske systemer.

Vil folk være skeptiske?

Men vil folk stole på teknologien, nok til at de vil sette seg opp i et førerløst kjøretøy som flyr av sted?

– Det er slik vi ser for oss framtida. Dronene kan snakke med hverandre i et nettverk, dermed unngår de kollisjoner. Dette skal være raskt, trygt og sikkert. Leger og andre fagpersoner skal uansett være med pasienten på ferden, så denne muligheten tror jeg folk raskt vil sette pris på, sier Derawi.