Forskerne Jørgen Stenvik, Jane A. Awuh og Trude Helen Flo i sitt daglige arbeid. Foto: Geir Mogen, NTNU

Ti millioner til NTNU-forsker

Professor Trude Helen Flo har blitt innvilget ti millioner kroner over fire år for å forske på bekjempelse av tuberkulose.

Olav Thon-stiftelsen gir i år bort 42 millioner kroner til medisinsk og naturvitenskapelig forskning og fremragende undervisning. 10 millioner av dem gikk til professor Trude Helen Flo ved NTNU og professor Maria Lerm, fra Universitetet i Linköping, Sverige.

Torsdag 8. mars mottok de prisen under en tildeling til fremragende forskere og undervisere i aulaen ved Universitetet i Oslo.

Professor Trude Helen Flo, NTNU. Foto: Geir Mogen

Skal forbedre behandling for tuberkulose

Pengene skal brukes til å forbedre tuberkulosebehandlingen langs to veier: 1) å lete etter ny antibiotika, 2) utvikle en behandling som kan styrke immunforsvaret og brukes sammen med antibiotika for å oppnå bedre effekt.​

– Denne tildelingen var veldig gledelig av flere grunner. Antibiotikaresistens er et problem som må tas på alvor. Uskyldige infeksjoner kan bli farlige og vi mister beskyttelse mot infeksjon i situasjoner der dette er ekstremt viktig, som under operasjoner og i kreftbehandling, sier Trude Helen Flo.

Tuberkulose rammer 10 millioner mennesker hvert år, og i 2017 døde 1,7 millioner av sykdommen. Det finnes behandling, men den er veldig omfattende og langvarig, og antibiotika-resistensen øker: I India er det påvist tuberkulose der bakteriene er resistente mot all antibiotika vi har tilgjengelig for behandling. Det finnes vaksine, men selv om BCG-vaksinen beskytter små barn så gir dessverre ikke vaksinen god beskyttelse mot lungetuberkulose hos unge og voksne.

– Først må vi forstå infeksjonen

– Vi tror derfor det er ekstremt viktig å forbedre tuberkulosebehandlingen både gjennom leten etter ny antibiotika og gjennom å utvikle behandling som kan styrke verten og brukes sammen med antibiotika for å oppnå bedre effekt. Det vil også minske faren for at antibiotikaresistens utvikles.

– For å få til dette så må vi forstå infeksjonen: både hvordan tuberkulosebakterien overlever inne i celler i kroppen vår og hvorfor immunforsvaret ikke klarer å uskadeliggjøre bakteriene. I samarbeid med forskere i Sverige, India og Tyskland skal vi forske på samspillet mellom tuberkulose-bakterien og vertscellen, og samtidig screene et kjemisk bibliotek av naturlige forbindelser etter nye antibiotika. Denne nye kunnskapen vil skape nye terapautiske innfallsvinkler.

Flo er professor i cellebiologi og nestleder ved CEMIR, Senter for molekylær inflammasjonsforskning. Hennes forskning er sentrert rundt forholdet mellom celler i kroppens medfødte immunforsvar og mikrober.