Her testes fremtidens havvindteknologi

  • Av
    Publisert 18.12.17
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Flytende havvind spås en lysende fremtid av industrien. Nylig ble et helt nytt konsept testet i Trondheim.

– Vårt hovedmål er å få sett konseptet ute i havet og produsere energi. Ren energi for verden. Vi tror at havvind blir en viktig del av det grønne skiftet og dette er en milepæl på veien dit, sier Olav Weider, som er adm.dir. i Dr.techn. Olav Olsen.

Det finnes bare noen få flytende vindturbiner i verden. Statoil installerte i høst den første vindparken bestående av flytende vindturbiner utenfor kysten av Aberdeenshire i Skottland. Nå kommer flere andre aktører på banen, med håp om at teknologiutviklingen skal bidra til både lavere utgifter og økt kraftproduksjon.

Stortinget åpnet nylig opp for utbygging av havvindparker i Norge. Foto: SINTEF

– Vi tror at flytende vind har en stor fremtid. Vi er nå i startfasen med å utvikle konsepter. Det er klart at vi må optimalisere konseptene og vi må få bedre lønnsomhet. Den prosessen er nå i gang. Når vi får flere aktører på banen, som kanskje kommer opp med nye, spennende prosjekter så kommer vi helt sikkert til å se en utvikling der kost på flytende vind kommer til å reduseres dramatisk, sier prosjektdirektør i Statoil, Leif Delp.

Betongkonstruksjon med lang levetid

Industri og forskere møttes nylig i havlaboratoriet hos SINTEF Ocean, hvor de siste modelltestene av Dr. techn. Olavs Olsen sin nyvinning ble testet. Modellen ble testet i normale strøm-, bølge- og vindforhold, men også ekstremvær. Det spesielle med det norske firmaet sitt konsept er at konstruksjonen er i betong og derfor forventes å ha lang levetid uten omfattende vedlikehold.

– Vi tror at det å masseprodusere flytende vindkraft er mye enklere enn bunnfaste, fordi de bunnfaste må spesialdesignes for både grunnforhold og vanndyp. Flytende konsepter kan være mye mer fleksible i forhold til hvor de kan plasseres, sier Weider.

Forskerne i SINTEF får stadig flere forespørsler fra vindprodusenter om videreutvikling og testing av teknologi til offshore vind produksjon. Gjennom EU prosjektet LIFES50+ har de også fått utviklet en helt unik testmetode med navn Real-Time Hybrid Model (ReaTHM®) test.

Modelltest spesialutviklet for havvind

– Vindturbinen blir tilført fysiske bølger, strøm og simulerte vindlaster. Alt i sanntid. Metoden gir oss stor fleksibilitet og reduserte kostnader. Kostandene blir redusert fordi vi slipper å designe og bygge en rotor på modellen. Fleksibiliteten kommer av at vi kan tilføre vind fra ulike retninger og vi kan også teste ekstremtilfeller som kan være farlig å gjennomføre med en fysisk modell med rotor, sier forsker i SINTEF Ocean, Maxime Thys.

Industri og forskere møttes nylig i havlaboratoriet hos SINTEF Ocean, hvor de siste modelltestene av Dr. techn. Olavs Olsen sin nyvinning ble testet.  Foto: SINTEF

Havvindturbinen som ble testet av SINTEF er designet for å bli installert på kysten utenfor Maine i USA. Det er en 10 megawatt vindturbin og vanndybden vil bli rundt 130 meter.

– Statoil har brøytet vei med sine Hywind-turbiner. Det skjer mye i Frankrike, Japan og andre steder i verden. Vi har snakket om offshore vind lenge, men nå er det i ferd med å bli et stort marked, avslutter Olav Weider.