Anestesilege Kaj Fredrik Johansen ved St. Olavs hospital og SINTEF-forsker Ingerid Reinertsen demonstrerer her et nytt produkt som gir kirurgen ultralydbilder via en app på telefonen. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.

Norske ultralydforskere i verdenstoppen

Det bekreftes av anerkjent vitenskapelig tidsskrift.

Forskere ved SINTEF, NTNU og St. Olavs hospital ved Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling har lenge jobbet med bruk av 3D ultralyd i ulike kliniske prosedyrer. Det har resultert i en rekke artikler om metoder for 3D ultralyd avbildning. En oppsummeringsartikkel (Review) publisert i oktober-nummeret av det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Ultrasound in Medicine and Biology bekrefter at miljøet i Trondheim er blant de fremste på dette feltet.