Å være fisker er landets farligste yrke. Foto: Hallvard Aasjord, SINTEF.

Stadig tryggere å være fisker

Men det er fremdeles farligst å jobbe på sjark, selv om antallet personskader og dødsulykker for norske registrerte yrkesfiskere går nedover.

Hittil i 2017 har det vært tre dødsulykker i fiskeflåten, men tallene varierer mye fra år til år. I 2016 var det seks dødsulykker, mens det året før var tre, viser tall fra SINTEF Ocean.

Den norske fiskeflåten deles inn i havflåten og kystflåten, og fra 2013 til 2016 har 20 personer omkommet i flåten. Tre av disse jobbet på havgående fartøy. Til sammenligning har 13 personer omkommet i sjarkflåten, som er den minste av kystflåtene.

Det har også vært en endring av hvilke typer ulykker som forekommer. Fra 2013 til 2016 har det ikke vært noen stikkskader eller elektriske støt, kun slag- eller klemskade.

– Det dermed store variasjoner, men små tall det er snakk om. Det virker heldigvis som det er slutt på at det går ned hele båter med mannskap, sier senior­forsker i SINTEF Ocean, Ingunn Marie Holmen.