Dagens oppdrett medfører utslipp av organisk materiale og næringssalter. Dersom produksjonen er for høy i forhold til bæreevnen på lokaliteten kan utslippene påvirke miljøet negativt. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.

Forutser miljøutslipp fra oppdrettsanlegg

  • Av
    Kortnytt publisert 09.08.17
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Et nytt simuleringsverktøy viser spredning av organiske utslipp fra oppdrettsanlegg.

Simuleringene er utviklet av SINTEF og viser spredningen av organisk avfall og hvor det vil legge seg på bunnen, samt endriger over tid. Resultatene ble nylig publisert i Frontiers in Marine Science.

– Våre modeller viser at det er stor forskjell på hvordan avfallet spres fra ulike lokaliteter. For eksempel er det større spredning ved enkelte kystlokaliteter enn inn i en fjord, sier sniorforsker i SINTTEF, Ole Jacob Broch i en pressemelding.

Verktøyet er nyttig for både miljøovervåkning, planlegging av prøvetaking og  produksjon. Utviklingen av simuleringsverktøyet er gjennomført av forskere fra SINTEF i samarbeid med SalMar og Åkerblå. Norges forskningsråd har finansiert prosjektet fram til nå.

Forskerne ønsker å videreutvikle systemet og gjøre det tilgjengelig for flere brukere. De skal også se nærmere på vekselvirkninger mellom kjemiske, biologiske og fysiske forhold i avfallet, vannsøylen og på bunnen. Systemet vil bli presentert som en del av seminaret «Future prospects in aquaculture» torsdag under AquaNor i Trondheim.