Nordmenn generelt er mer seksuelt liberale enn amerikanere. Amerikanere er klart mer religiøse enn nordmenn. Men vi angrer tilfeldig sex omtrent like mye. Foto: Colourbox

Religiøse angrer tilfeldig sex bare litt mer

Religiøs eller ikke. Seksuelt liberal? Det spiller mindre rolle. Du angrer omtrent like mye på tilfeldig sex som andre. Noe annet avgjør hvor mye.

SEKSUELL ANGER: Kulturforskjellene mellom USA og Norge er relativt små, men vi skiller oss markant fra hverandre på noen få og veldig relevante områder:

Nordmenn generelt er mer seksuelt liberale enn amerikanere. Foto: Colourbox

Nordmenn generelt er mer seksuelt liberale enn amerikanere. Amerikanere er klart mer religiøse enn nordmenn.

Men tross disse forskjellene angrer nordmenn og amerikanere omtrent like mye på tilfeldig sex. De angrer også omtrent like mye på at de lot sjansen til tilfeldig sex gå fra seg.

– Vi finner små forskjeller mellom de to nasjonene når det kommer til seksuell anger, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU.

– Det er en forskjell mellom de religiøse og de ikke-religiøse, men denne forskjellen er svært liten, sier førsteamanuensis Mons Bendixen ved samme institutt.

Amerikanere er klart mer religiøse enn nordmenn. Foto: Colourbox

De norske psykologene Mons Bendixen og Leif Edward Ottesen Kennair har samarbeidet med psykologene David Buss, Kelly Asao og Joy Wyckoff ved University of Texas at Austin.

Stor kjønnsforskjell det viktigste

Bendixen og Kennair har også tidligere sett på seksuell anger. De replikerer hovedfunnene fra den tidligere undersøkelsen i denne.

Kvinner angrer mye mer på siste gang de hadde tilfeldig sex enn menn gjør. Menn angrer mye mer enn kvinner på at de lot sjansen gå fra seg. Nesten ingen kvinner angrer på at de lot sjansen for tilfeldig sex passere.

Denne store kjønnsforskjellen dominerer fullstendig, uavhengig av hvor religiøse eller seksuelt liberale folk måtte regne seg for å være.

– At vi finner denne kjønnsforskjellen i både Norge og USA antyder at det ligger mer bak kjønnsforskjellene i seksuell oppførsel enn kulturelle normer og kjønnsroller, sier Wyckoff.

Religiøse eller liberale

Deltakerne ble spurt om de regnet seg som religiøse. De ble også spurt om hvor viktig de mente det var å etterleve påbudene i religionen sin. Her er det en betydelig forskjell mellom landene.

Den store kjønnsforskjellen dominerer fullstendig, uavhengig av hvor religiøse eller seksuelt liberale folk måtte regne seg for å være. Illustrasjon: Colourbox

Amerikanere mener i gjennomsnitt at det er langt viktigere å rette seg etter dogmene i religionen de tilhører.

Nordmenn flest har til gjengjeld moderat mer seksuelt liberale holdninger, og har i gjennomsnitt moderat mer tilfeldig sex enn amerikanerne.

–  Selv om forskjellene fra et antropologisk perspektiv kanskje er små mellom kulturene, er de forskjellene vi har målt relevante for spørsmålet om anger etter uforpliktende sex, sier professor Kennair.

Amerikanere fantaserer mer om sex

Men nasjonale ulikheter i religiøsitet og seksuell liberalisme betyr altså lite for forskjellene mellom kjønnene i hvorvidt de angrer seg eller ikke.

Og det å avstå fra å ha tilfeldig sex betyr slett ikke at du ikke har lyst til å ha det. Snarere tvert imot.

–  Amerikanere fantaserer mer enn nordmennene om å ha sex med folk de møter, samtidig som de har mindre tilfeldig sex, påpeker førsteamanuensis Mons Bendixen.

Evolvert seksuell psykologi

Kvinner sto ikke bare overfor større kostnader ved dårlige valg når det kommer til tilfeldig sex, men fikk også færre fordeler ved mer tilfeldig sex. Illustrasjon: Colourbox

Men hvorfor dominerer kjønnsforskjellen fullstendig over religionen når det kommer til anger? Dette går rett inn i diskusjonen om det er kultur eller biologi som dominerer oppførselen vår.

–  Arv eller miljø er en falsk motsetning, understreker Asao. – Seksuell anger er resultatet av en kompleks samhandling mellom reproduktiv biologi og kulturelle moralske standarder.

–  Seksuell anger handler om kontrafaktisk tenkning og følelser, og er forankret i menneskesinnet liksom annen seksuell psykologi, sier Kennair.

Kostnadene ved tilfeldig sex som kan resultere i barn er svært ulik for kvinner og menn.

Høye kostnader for kvinner

For våre formødre var kostnadene ved tilfeldig, uforpliktende sex potensielt svært høye i form av graviditet, fødsel og amming. Uten investering fra en forpliktet partner var sjansen for at avkommet overlevde sterkt redusert.

–    Når dette skjer over hundrevis av generasjoner får vi en seleksjon av kvinner som er mindre tilbøyelige til å ha tilfeldig sex og som opplever dette som mindre positivt når det skjer, påpeker Bendixen.

– Kvinner sto ikke bare overfor større kostnader ved dårlige valg når det kommer til tilfeldig sex, men fikk også færre fordeler ved mer tilfeldig sex. Dette er fordi kvinners reproduktive suksess er begrenset av den reproduktive biologien, mens menns suksess er begrenset av tilgangen på fruktbare kvinner, sier Kelly Asao.

Minimale kostnader for menn

For våre forfedre var det derimot få kostnader ved å ha tilfeldig sex. Det medførte likevel ingen investering.

Menn kan potensielt øke sin reproduktive fitness gjennom å gjøre mange kvinner gravide. Foto: Colourbox

Kostnadene var knyttet til muligheter for sex mennene lot gå fra seg, fordi menn potensielt kan øke sin reproduktive fitness gjennom å gjøre mange kvinner gravide. Det vil si at de kan få en større andel av genene sine videreført til neste generasjon.

– Ingenting av dette foregår bevisst, så klart, sier David Buss. – Snarere er menns og kvinners seksuelle psykologi sluttproduktet av en lang forhistorie der menn og kvinner har stått overfor ulike tilpasningsproblemer når det kommer til å velge eller velge bort seksuelle partnere.

Vi er altså i større grad etterkommere av menn som ikke lot sjansen gå fra seg.

Forskerne mener at gjennom seleksjon er den seksuelle psykologien for kvinner og menn på dette området blitt relativt ulik. Derfor finner du så klare kjønnsspesifikke mønstre av tanker og følelser som avtegner seg i etterkant av at folk hadde tilfeldig sex eller lot sjansen gå fra seg.

Dette er fremdeles sånn til tross for enkel tilgang på prevensjonsmidler og gode sosiale støtteordninger for mødre uten partner, og tross kulturelle forhold som religiøsitet og seksuell liberalisme.

Kilde:

Sexual regret in US and Norway: Effects of culture and individual differences in religiosity and mating strategy. Mons Bendixen, Kelly Asao, Joy P. Wyckoff, David M. Buss, Leif Edward Ottesen Kennair. Personality and Individual Differences, Volume 116, 1 October 2017, Pages 246–251 https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.04.054