Psykologer har forsket på ikke-fysiske former for seksuell trakassering blant jevnaldrende unge. Foto: Thinkstock

Ønske om tilfeldig sex øker risiko for trakassering

Unge som er åpne for å ha tilfeldig sex, er oftere involvert i verbal seksuell trakassering. Også som offer.

TRAKASSERING: Psykologer ved NTNU har forsket på ikke-fysiske former for seksuell trakassering blant jevnaldrende unge. De er kommet frem til resultater som nok kan overraske noen.

Også jenter trakasserer jenter. Forskerne har sett på alle kombinasjoner av seksuell trakassering. Foto: Thinkstock

Ungdommer som trakasserer andre seksuelt har oftere hatt tilfeldig sex enn dem som ikke gjør det, de fantaserer mer om det og synes i større grad det er OK å ha sex uten noen forpliktelse eller emosjonell nærhet.

Mer oppsiktsvekkende er det nok at også de som er blitt seksuelt trakassert har sterkere orientering mot tilfeldig sex enn andre.

Egen åpenhet for tilfeldig sex ser altså ut til å være en risikofaktor til at de unge blir trakassert. Kanskje kan en slik åpenhet føre til flere seksuelle invitter generelt, også uønskede. Foreløpig er dette ikke undersøkt.

Skylder ikke på offer

– Men er ikke dette å skylde på offeret?

– Absolutt ikke! Vi prøver å forstå de psykologiske mekanismene som ligger bak trakasseringen, samstemmer førsteamanuensis Mons Bendixen og professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU.

For det første ser de det som folks rett å være involvert i seksuelle forhold, uansett lengde, uten at de skal trakasseres av den grunn.

Målet er å komme frem til metoder for å redusere seksuell trakassering. Da må vi forstå mekanismene som ligger bak. Foto: Thinkstock

For det andre er målet for forskerne i neste omgang å komme frem til metoder for å redusere seksuell trakassering. Da må vi forstå mekanismene som ligger bak. Dermed må de også stille ubehagelige spørsmål.

To ulike former

Den som utfører seksuell trakassering synes primært å være motivert av seksuell interesse, men det kan være vrient å forstå når trakasseringen er rettet mot jevnaldrende av samme kjønn.

For det er viktig å se at vi snakker om to ulike former for trakassering.

1. Trakasseringen som foregår mellom kjønnene består som regel av mer eller mindre vellykket utforskning av – og oppfordring til sex. Dette er altså helt åpenbart knyttet til et ønske om en seksuell relasjon, som regel av kort varighet.

2. Trakasseringen av personer av samme kjønn handler om intraseksuell konkurranse. Her er hovedpoenget å gjøre seg selv mer attraktiv på bekostning av konkurrenter av samme kjønn.

Seksuell konkurranse og posisjonering

For å forstå trakassering av jevnaldrende av samme kjønn må vi nok ha en utdypende forklaring.

Trakassering av jevnaldrende av samme kjønn handler primært om sosial posisjonering. Foto: Thinkstock

– Det handler primært om sosial posisjonering, sier Kennair.

Ved å rakke ned på en annen av samme kjønn, kan du vise at du står over den andre i dette hierarkiet.

Noen av de samme mekanismene finner du i mobbing, uten at det nødvendigvis har noen sammenheng med seksuelle motiver. Men ved seksuell trakassering er målet, bevisst eller ubevisst, å øke dine egne sjanser til sex ved også å redusere den andres sjanser.

– Ei jente kan for eksempel si at ei annen jente er laus, ei hore eller homoseksuell, sier Bendixen.

Da er målet å gjøre seg selv mer attraktiv på bekostning av den andre.

– Vi vet ikke om trakasseringen får en ønsket effekt, men vi tror det har en funksjon i spillet mellom jenter og gutter, sier Kennair.

Gutter og jenter som offer og utøver

Seksuell trakassering er svært vanlig. Hele 60 prosent av jentene og guttene i undersøkelsen rapporterte at de var blitt seksuelt trakassert. Rundt 30 prosent av jentene og 45 prosent av guttene innrømmer at de har trakassert noen på denne måten en gang eller mer.

Den vanligste formen for seksuell trakassering er gutter som trakasserer gutter. Foto: Thinkstock

Folk tenker ofte på seksuell trakassering utelukkende som noe gutter utøver mot jenter. Men sånn er det slett ikke.

– Den vanligste formen for seksuell trakassering er gutter som trakasserer gutter, sier Kennair.

– Det typiske er at én gutt omtaler en annen gutt som homo, påpeker Bendixen.

Den nest vanligste formen er gutter som trakasserer jenter. Men også jenter trakasserer jenter. Det minst vanlige er jenter som trakasserer gutter.

– Temaet krever at vi ser på alle konstellasjoner av trakassering: begge kjønn blir trakassert, begge kjønn trakasserer, og vi har sett på fenomenet fra begge roller ovenfor begge kjønn, påpeker forskerne.

Intensjonen ikke nødvendigvis å ydmyke eller såre

– Vi har forsket på dette for å få vite mer om mekanismene sånn at vi får et solid grunnlag for å gjøre noe med den seksuelle trakasseringen, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU. Foto: Nils Heldal/NTNU

– Vi har forsket på dette for å få vite mer om mekanismene sånn at vi får et solid grunnlag for å gjøre noe med den seksuelle trakasseringen, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU. Foto: Nils Heldal/NTNU

Det er verdt å merke seg at langt flere rapporterer at de er utsatt for seksuell trakassering enn det er folk som rapporterer at de har trakassert noen. Dette gjelder spesielt seksuell utforskningsatferd overfor det motsatte kjønn.

Dette kan delvis skyldes ungdommers manglende fintfølelse, og at den som trakasserer gjerne oppfører seg plumpt og klønete og ikke kjenner hverken grensene eller spillets regler.

Heri ligger også nøkkelen til å gjøre noe med problemet.

– De mente kanskje ikke å trakassere noen, sier Kennair, som tror at noe av det skyldes usikker fremferd fra de unges side. – De unge trenger gode skript for hvordan de skal kommunisere sin seksuelle interesse og hvordan de skal tolke denne hos andre, sier Bendixen.

Hva kan vi gjøre?

Utprøvde tiltak for redusere trakassering har gitt kunnskaps- og holdningsendringer der gutter og jenter får et mer negativt syn på trakassering. Men det har i praksis ikke resultert i mindre trakassering av den grunn.

Dette er et komplisert felt, men nå er tiden moden for å finne en metode som faktisk virker.

– Vi har forsket på dette for å få vite mer om mekanismene, sånn at vi får et solid grunnlag for å gjøre noe med den seksuelle trakasseringen, sier Kennair.

– Rollespill med godt utviklede skript, hvor elever er aktive deltakere, er en mulig metode for å forebygge seksuell trakassering, mener førsteamanuensis Mons Bendixen ved Institutt for psykologi ved NTNU. Foto: NTNU

– Jeg mener dette helt klart hører inn under seksualundervisningen i skolen, sier Bendixen.

Førsteamanuensis Bendixen, som tidligere har erfaring med forebygging av mobbing, ønsker å knytte pedagoger til prosjektet for å utvikle en god metodikk for å jobbe med seksuell trakassering.

– Rollespill med godt utviklede skript, hvor elever er aktive deltakere, er en mulig metode, mener Bendixen.

Tallgrunnlaget er 1326 heterofile jenter og gutter med en gjennomsnittsalder på nær 18 år. Psykologene har i denne omgang utelukkende konsentrert seg om ikke-fysiske former for seksuell trakassering.

Bare handlinger som faktisk ble opplevd som uønskede og ubehagelig ble rapportert, ikke vanlig, løs sjargong mellom unge.

Referanse: Advances in the understanding of same-sex and opposite-sex sexual harassment. Mons Bendixen, Leif Edward Ottesen Kennair: Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway. http://www.ehbonline.org/article/S1090-5138(17)30001-6/abstract