I Juvfonne er det hakket ut en tunnel i den gamle isen. Prøver herfra ble sendt til analysering. Foto: Rune Strand Ødegård, NTNU

Norges eldste is funnet i Jotunheimen

Juvfonne i Jotunheimen har is som er 7600 år gammel, dette er den hittil eldste isen som er datert i fastlands-Norge.

Juvfonne er en liten isfonn (0,15 km2) ved foten av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Helge J. Standal

Juvfonne er en liten isfonn (0,15 km2) ved foten av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Helge J. Standal

JUVFONNE: – Vi ble litt overrasket da det viste seg at isen fra Juvfonne var så gammel, sier førsteamanuensis Rune Strand Ødegård ved NTNU.

For 9000-10000 år siden smeltet innlandsisen i dette området, og klimaet ble betydelig varmere. Den varmeste perioden var for 7000-8000 år siden. Resultatene fra Juvfonne åpner for muligheten til å finne is fra slutten av siste istid i høyfjellet i Sør-Norge.

– Det er sannsynlig at det finnes eldre is, den 7600 år gamle isen ble funnet på 1850 meters høyde. Dateringen av isen i Juvfonne er midt i varmeperioden etter siste istid og det er jo utrolig spennende å finne ut om isen har overlevd varmetida.

Isprøvene analysert i Sveits

Juvfonne

  • Juvfonne ligger ved foten av Galdhøpiggen.
  • Som en del av Klimapark 2469 gjøres det en rekke studier i og rundt Juvfonne.
  • Klimapark 2469 er et utendørs opplevelsesområde med fokus på klimahistorie, jakt og fangst.
  • Prosjektet lagt til rette med gangveg og formidlingsstasjoner.
Juvfonne er en liten isfonn (0,15 km2) ved foten av Galdhøpiggen i Jotunheimen. I fonna er det hakket ut en tunnel i den gamle isen og det er i denne tunnelen det ble tatt ut en isprøve som ble sendt til Paul Scherrer Institute i Sveits for karbondatering. Der fant de ut at isen er 7600 år gammel.

Rune Strand Ødegård og Håvard Strand Ødegård i arbeid med isen. Foto: Privat, NTNU

Rune Strand Ødegård og Håvard Strand Ødegård i arbeid med isen. Foto: Privat, NTNU

Isprøvene er så langt bare datert, det er ikke gjort andre analyser av prøvene fordi alderen på isen ikke har vært kjent.

– Resultatene åpner for at organisk materiale kan ha blitt bevart frossent i fonner i over 7000 år. Dette åpner for ny kunnskap, men det er så langt ikke gjort detaljerte analyser av det organiske materialet, understreker Ødegård.

Resultatene gir muligheter for å forske videre, og kanskje finne isfonner hvor det er enda eldre is og at eldre organisk materiale kan ligge bevart i fonnene i Jotunheimen.

Det foreløpig mest kjente arkeologiske funnet i fonner i Jotunheimen er Norges eldste sko som er 3500 år gammel.

Klimaendringene truer

Siden 2010 har forskerne målt alder, intern struktur, massebalanse og klimafølsomhet på isen i Juvfonne. Dårlige vintersesonger ser ut til å forsyne seg av is- og snøtykkelsen. Undersøkelsene viser likevel at én enkelt vinterstorm kan gjøre at breen kan vokse litt.

– 6 år med målinger er for lite til å si noe om langtidseffektene, men det er bekymringsfullt å se utviklingen, sier Ødegård.

Ødegård har samarbeidet med forskere ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Meteorologisk Institutt, NVE og Paul Scherrer Institute om forskningen på Juvfonne. 

Kilde: Ødegård, Rune Strand; Nesje, Atle; Isaksen, Ketil; Andreassen, Liss Marie; Eiken, Trond; Margit, Schwikowski; Uglietti, Chiara. (2017) Climate change threatens archaeologically significant ice patches: insights into their age, internal structure, mass balance and climate sensitivity. The Cryosphere. vol. 11.