Kvinner angrer mest på at de sa ja. Menn angrer mest på at de sa nei til tilfeldig sex. Foto: Thinkstock

One night stands ­­– derfor angrer vi

Kvinner angrer et ja til tilfeldig sex mye oftere enn menn gjør. Nesten bare menn angrer at de takket nei. Hvorfor det?

ANGER: Har du havnet til sengs med noen uten at det ble noe mer enn den ene gangen? Du er ikke akkurat alene.

Tallene varierer mye med kilder, men kanskje har opptil 7 av 10 nordmenn hatt minst én one night stand. Uansett om andelen er noe lavere, kanskje nede i rundt halvparten av oss, er tilfeldig sex helt vanlig. Du finner det samme mønsteret i blant annet USA og Storbritannia.

Men opplevelsen etter tilfeldig sex varierer stort mellom kjønnene.

– Kvinner angrer oftere enn menn på at de sa ja til en one night stand. Menn angrer mer enn kvinner på at de lot sjansen gå fra seg, forklarer professor Leif Edward Ottesen Kennair ved psykologisk institutt ved NTNU.

Dette er tidligere vist i en studie fra USA. Kennair og førsteamanuensis Mons Bendixen ville sjekke om dette også gjelder i det antatt mer seksuelt liberale og likestilte Norge. Dessuten ville de prøve å finne ut hvorfor. De to samarbeidet med den kjente evolusjonspsykologen David Buss ved University of Texas at Austin.

Samme forskjeller i Norge

Rundt 30 prosent av kvinnene i Norge var glade for å ha hatt tilfeldig sex den siste gangen de hadde det. Over 50 prosent av mennene var det samme. Foto: Thinkstock

Rundt 30 prosent av kvinnene i Norge var glade for å ha hatt tilfeldig sex den siste gangen de hadde det. Over 50 prosent av mennene var det samme. Foto: Thinkstock

Kennair, Bendixen og Buss fant akkurat det samme mønsteret her i Norge som i USA.

En større andel kvinner enn menn angret den siste gangen de hadde tilfeldig sex. Rundt 35 prosent av kvinnene og bare 20 prosent av mennene angret i større eller mindre grad.

– Vi sier altså ikke at det ikke finnes menn som angrer på tilfeldig sex, påpeker Kennair.

Men det er langt vanligere at kvinnene angrer på et ja. De er også sjeldnere direkte glade for opplevelsen.

– Rundt 30 prosent av kvinnene i Norge var glade for å ha hatt tilfeldig sex den siste gangen de hadde det. Over 50 prosent av mennene var det samme, viser Bendixen.

Bare menn angrer et nei

Samtidig var nær 80 prosent av kvinnene glade for at de takket nei til tilfeldig sex siste gang. Bare 43 prosent av mennene var direkte glade for at de lot være.

– Kvinner angret mest på at de har hatt en one night stand, men slett ikke på at de sa nei, sier Kennair.

Men den største forskjellen ligger ikke der:

– Svært få kvinner angret på at de sa nei. Men nesten 30 prosent av mennene angret på at de ikke hadde tilfeldig sex, ifølge Bendixen.

Flere mulige forklaringer 

Kvinner bekymrer seg generelt mer enn menn, også over andre ting enn tilfeldig sex. Menn gjør dumme ting og dør av det, som Kennair oppsummerer det. Færre kvinner gjør disse dumme tingene.

Forskerne fant ingen forskjell i anger mellom de som var single og de som var i et forhold.  Foto: Thinkstock

Forskerne fant ingen forskjell i anger mellom de som var single og de som var i et forhold. Foto: Thinkstock

Men dette er et grunnleggende fenomen som ikke endrer noe på hovedkonklusjonen om at kvinner og menn reagerer så ulikt etter one night stands.

Så hvorfor finner vi sånne forskjeller i anger?

Forskerne fant ingen forskjell i anger mellom de som var single og de som var i et forhold.  De tok derfor ikke hensyn til partnerstatus i de videre analysene.

Men de undersøkte flere mulige grunner til å angre, som bekymring for graviditet, for å bli smittet av en seksuelt overførbar sykdom og for å få et dårlig rykte.

Kvinner bekymrer seg jevnt over mer for alle disse faktorene.

Men bekymring forklarte ikke at norske kvinner angret seg så mye mer på tilfeldig sex enn mennene gjorde, sier Bendixen og Kennair.

Det er i hvert fall ikke grunnen til at nesten bare menn angrer at de sa nei.

Angrer de bare sex uten orgasme?

Nå kan det jo tenkes at kvinnene angrer mer fordi de ikke får like mye seksuelt ut av en one night stand som mennene gjør. Kanskje angrer de mer fordi de ikke fikk orgasme?

Forskerne så derfor også på om deltakerne fikk orgasme eller ikke.

Ikke veldig overraskende fikk menn i langt større grad orgasme under akten enn kvinner siste gang de hadde tilfeldig sex. Men samtidig synes langt færre kvinner enn menn at orgasme er spesielt viktig, viser resultatene.

Både kvinner og menn angrer mer på one night stands som ikke endte i orgasme for dem. Foto: Thinkstock

Både kvinner og menn angrer mer på one night stands som ikke endte i orgasme for dem. Foto: Thinkstock

Både kvinner og menn angrer mer på one night stands som ikke endte i orgasme for dem. Men det ser alt i alt ikke ut til at manglende seksuell tilfredsstillelse er grunnen til at kvinner angrer oftere enn menn.

– Menn nyter tilfeldig sex betraktelig mer, men dette er ikke forklaringen på kjønnsforskjellen i anger fordi kjønn er den viktigste påvirkningsfaktoren for både orgasmesannsynlighet og seksuell anger etter korttidssex, sier professor Kennair.

Men hva kan da være grunnen?

Grunnleggende forskjell

Antakelig finnes den samlede forklaringen altså i grunnleggende forskjeller mellom kvinner og menn.

Resultatene støtter opp om teorier om foreldreinvestering og seksuell strategiteori: Menn og kvinner har gjennom generasjonene investert ulikt i forhold og eventuelle barn som ble resultat av det.

Vi snakker evolusjonspsykologi.

Vi er alle etterkommere av folk som greide å formere seg. Å bringe genene våre videre til neste generasjon mest mulig effektivt er det ultimate, biologiske målet for oss alle. Greier du ikke det, dør genene dine ut etter hvert.

Naturen rydder gjennom evolusjonen naturlig vekk det som ikke fungerer. Men den beste strategien for menn og kvinner når det gjelder korttidssex er grunnleggende forskjellig.

– På grunn av selektivt press fra en stor forskjell i foreldreinvestering, forventes menn og kvinner å angre på ulike sider ved beslutninger om tilfeldig sex ­– det å ha sex med feil partner mot det å ha gitt avkall på en seksuell mulighet, som det heter i en artikkel som nå er publisert i Evolutionary Psychology.

Dette krever kanskje en forklaring.

Menn begrenses av tilgang

Dersom kvinner ikke unngikk sex med dem, ville menn som løp fra kvinne til kvinne og gjorde dem gravide ha gjort det best i det evolusjonære kappløpet. Foto: Thinkstock

Dersom kvinner ikke unngikk sex med dem, ville menn som løp fra kvinne til kvinne og gjorde dem gravide ha gjort det best i det evolusjonære kappløpet. Foto: Thinkstock

Menn kan i teorien få tusenvis av unger, og begrenses, fremdeles i teorien for de fleste av oss, mest av tilgangen på villige, fruktbare kvinner. Menn som fikk formere seg fritt hadde hatt råd til at noen av ungene mislyktes i å formere seg videre så lenge de fleste greide seg brukbart.

– Menn og kvinner er fundamentalt forskjellige i sin seksuelle psykologi, sier professor David Buss. – En viktig begrensning på menns reproduktive suksess, historisk, har vært seksuell tilgang til fertile kvinner. Dette evolusjonære seleksjonstrykket gjør menn mer oppmerksomme på seksuelle muligheter.

Kvaliteten på seksualpartneren i korttidsforhold spiller biologisk sett mindre rolle for mennene. Dersom kvinner ikke unngikk sex med dem, ville menn som løp fra kvinne til kvinne og gjorde dem gravide ha gjort det best i det evolusjonære kappløpet.

– The winner takes them all, som Kennair sier det med et smil.

De færreste menn har en slik ubegrenset tilgang på det annet kjønn, men kvantitet over kvalitet har i større grad vært hovedstrategi for menn generelt.

En gift mann med to barn kunne historisk ha økt sin reproduktive suksess med hele 50 prosent ved å gjøre en annen kvinne gravid. Menn tenker ikke bevisst på dette. Men menns seksuelle psykologi er svært tilpasset seksuelle muligheter, og de angrer derfor mer når de går glipp av dem.

For kvinner er det ikke sånn. Kvaliteten på partneren har vært langt viktigere for dem.

Kvinner har mest å tape

Våre formødre kunne sjelden ha økt sin reproduktive suksess ved å ha flere sex-partnere.

Kvinners valg – det å bestemme når, hvor og med hvem de skal ha sex – er kanskje det mest grunnleggende prinsippet i kvinners seksuelle psykologi. Foto: Thinkstock

Kvinners valg – det å bestemme når, hvor og med hvem de skal ha sex – er kanskje det mest grunnleggende prinsippet i kvinners seksuelle psykologi. Foto: Thinkstock

Kvinner kan bare unntaksvis få mer enn 10-15 barn i løpet av et liv, uansett hvor mye de prøver. Selvsagt får de aller fleste kvinner i dag langt færre barn enn det. Kvaliteten på barna, og dermed kvaliteten på seksualpartneren som bidrar med barnas gener, blir langt viktigere for kvinner enn for menn.

– Kvinners valg – det å bestemme når, hvor og med hvem de skal ha sex – er kanskje det mest grunnleggende prinsippet i kvinners seksuelle psykologi, sier doktor Buss.

En ideell partner for en kvinne hjelper til med å fostre opp barna, slik at den neste generasjonen igjen kan få best mulige forhold for å formere seg.

For kvinner flest har det gjennom generasjonene vært viktig å skaffe seg en partner av høy kvalitet som var villig til å investere mer i deres felles barn, og som ikke kastet bort ressurser på å involvere seg i andre kvinner og deres eventuelle barn.

Derfor er det helt naturlig at kvinner angrer seg mye mer på tilfeldig sex med en mann som ikke er en ideell partner. Kvinner har nemlig gjennom generasjonene hatt mye mer å tape.

Kultur endrer ikke biologien

Norske kvinner flest greier seg selvsagt i dag mye bedre på egen hånd enn for bare noen få generasjoner siden.

Mange av forholdene som skapte de fundamentalt forskjellige måtene menn og kvinner tenker på er ikke lenger aktuelle, spesielt i Norge.

Menn er mindre viktig enn de var i fortiden for å gi ressurser til barn. Kvinner har egne penger, samfunnet har ulike støtteordninger og kvinner kan stort sett fostre opp barn uten å blande inn en mann i nevneverdig grad utover selve befruktningen.

En ideell partner for en kvinne hjelper til med å fostre opp barna, slik at den neste generasjonen igjen kan få best mulige forhold for å formere seg. Foto: Thinkstock

En ideell partner for en kvinne hjelper til med å fostre opp barna, slik at den neste generasjonen igjen kan få best mulige forhold for å formere seg. Foto: Thinkstock

I seksuelt liberale land blir ikke nødvendigvis ryktet skadelidende på samme måte som tidligere etter tilfeldig sex. Samtidig kan effektive prevensjonsmidler som kvinnene selv har kontroll over redusere faren for å bli gravid med en partner som ikke er ideell. Men frykten for å bli gravid med en mindre egnet partner kan fremdeles henge igjen, bevisst eller ikke. Frykten for det dårlige ryktet også.

– Mange samfunnsvitere forventer at disse kjønnsforskjellene forsvinner i seksuelt likestilte kulturer som Norge. Det gjør de ikke. Dette gjør funnene av kjønnsforskjeller når det kommer til anger i Norge så fascinerende vitenskapelig, sier doktor Buss.

For nye, kulturelle endringer endrer nemlig ikke det biologiske grunnlaget. Evolusjonen fungerer ikke sånn. De underliggende forskjellene mellom investering i avkommet, og måten vi oppfører oss på, endrer seg ikke i løpet av noen få generasjoner.

Vår evolverte seksuelle psykologi er den eneste vi har. Den opererer i den moderne verden akkurat som våre evolverte preferanser for søt og næringrik mat, uavhengig av om det akkurat nå er adaptivt eller ikke.

263 studenter i alderen 19 til 37 år deltok i undersøkelsen. Alle hadde minst én one night stand bak seg.

Publikasjon:
Sexual Regret: Tests of Competing Explanations of Sex Differences: Leif Edward Ottesen Kennair, Mons Bendixen, David M. Buss. Evolutionary Psychology. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1474704916682903?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed