Se reaktoren som spiller Mozart

Nasjonalt laboratorium for smartgrid og storstorsatsningen CINELDI ble i går åpnet på en svært kreativ måte.

Forskere har programmert en reaktor til å spille Mozart. Det som lager lyd er mekaniske svingninger i kjernen av reaktoren. (se video)

Laboratoriet var fullt av samarbeidspartnere og spesialister innen smarte nett (smartgrid) og sammen skal de i løpet av de neste åtte årene forske for 360 millioner kroner.

– Smarte strømnett er en forutsetning for at vi skal lykkes med å innlemme uforutsigbar strømforsyning fra vindkraft og solceller og økt elektrisk transport, sier Gerd Kjølle fra SINTEF som skal lede CINELDI.

CINELDI er en forkortelse for Centre for intelligent electricity distribution. Senteret er ett av flere “landslag” som Norges forskningsråd har utnevnt på området miljøvennlig energi.

Økonomisk lønnsomt

Forskerne skal utvikle intelligente energisystem gjennom digitalisering. Ved hjelp av smarte nett kan man for eksempel gi nettoperatøren lov til å koble ut forbruk som varmtvannsoppvarming, slik at man unngår å måtte forsterke strømnettet.

– Målet er å spare samfunnet for store kostnader med hensyn til drift og investeringer i nett. Samtidig vil vi jobbe for økt elektrifisering av transport, som vil ha en positiv miljøeffekt, sier Kjølle.

Forskningssenteret er ledet av SINTEF Energi i tett samarbeid med NTNU. CINELDI har også flere partnere innen forskning i Europa, USA og Japan. De har store forventninger til sitt engasjement i forskningsprosjektet.

Kunder med store ambisjoner

– ABB er en stor leverandør i den norske kraftbransjen, og vi synes det er veldig viktig
at man tar i brukt ny teknologi. Det er også viktig for vår egen teknologiutvikling å få testet våre løsninger. Vi synes dette prosjektet er veldig bra, sier Stian Reite, smartgrid manager i ABB.

– Det blir i fremtiden mer vindkraft og solkraft, og vi har også en annen type forbruk som for eksempel elbilder. Det endrer måten vi må styre nettet på. Da er det viktig at vi utvikler morgendagens verktøy til et system som vi må drive på en mest mulig effektiv måte, sier Sonja Monica Berlijn, FoU-leder i Statnett.

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. SINTEF leder tre slike nye sentre: CINELDI, HighEFF og NCCS. SINTEF er også deltager i de fem andre nye FME-sentrene.