Illustrasjonsfoto fra byggeplass hos Selvaag Bolig i Lørenskog.
Foto: SINTEF

Lære mer om byggematerialer og klimautslipp?

Trenger du mer kunnskap om klimagassutslipp fra byggematerialer, tilbyr SINTEF Byggforsk kurs i Oslo og Trondheim i høst.

Byggesektoren står for hele 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Derfor forskes det mye på nye løsninger, og stadig flere miljøvennlige byggematerialer ser dagens lys. Likevel er det ikke alltid lett å vite hva som er det riktige alternativet. For å øke kunnskapsnivået, arrangerer SINTEF Byggforsk i høst flere kurs innen temaet.

Del 1: Innføring
Kurset “Del 1 – Innføring” gir kunnskap om hva en livssyklusanalyse (LCA) og miljødeklarasjoner (EPD) er, hvordan man tolker en EPD samt hvordan dette utløser poeng i BREEAM.

Kurset gir kompetanse i bestilling av byggevarer med lavt klimafotavtrykk og riktig EPD-dokumentasjon. Dette er illustrert med praktiske oppgaver og eksempler fra nullutslippsbygg.

Del 2: Beregninger
Kurset “Del 2 – Beregninger” introduserer et enkelt verktøy og metodikk for sammenligning av byggevarer, sammensatte konstruksjoner og bygg i hele livsløpskonteksten. Dette innebærer praktiske oppgaver der det legges vekt på å synliggjøre de vanligste fallgruvene.

Kurset gir kompetanse i å utføre helhetlige beregninger og vurderinger av klimagassutslipp fra byggematerialer.

Kursene finner sted i Oslo og Trondheim 20. og 21. september 2016.
Les mer om kursene, tid og sted her.