Toppfotballen kan gå glipp av fotballtalenter siden mange talenter aldri får muligheten til å jobbe mot proffdrømmen. Foto: Thinkstock

– La flere spillere få utvikle seg

Overser vi framtidas fotballstjerner i vår jakt på de yngste fotballtalentene?

FOTBALL: De som blir oppfattet som de mest talentfulle fotballspillerne i Norge får muligheten til å prøve seg på aldersbestemte landslag. Disse ungdommene representerer de aller beste spillerne i sine årskull. De spiller på samme lag, selv om de er født til ulike tider på året – og selv om aldersforskjellen derfor kan være på 11 måneder.

Det er godt dokumentert gjennom forskning at spillere som er født tidlig på året, oftere får muligheten til å prøve seg på slike aldersbestemte landslag. Foto: Thinkstock

Det er godt dokumentert gjennom forskning at spillere som er født tidlig på året, oftere får muligheten til å prøve seg på slike aldersbestemte landslag. Foto: Thinkstock

Det er godt dokumentert gjennom forskning at spillere som er født tidlig på året, oftere får muligheten til å prøve seg på slike aldersbestemte landslag. Det er kanskje ikke så rart – eldre barn har som regel kommet lenger i utviklingen, både fysisk og mentalt. De er større, sterkere og raskere, og de har erfart og lekt mer.

Stig Arve Sæther er universitetslektor i idrettsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han har fulgt ett årskull aldersbestemte landslagsspillere fra 2006 til 2010, fra U15-lag til U19-lag, og blant annet undersøkt hvorfor spillerne blir valgt ut.

Hans studie, som er publisert i tidsskriftet Science & Sports, bekrefter at mange av spillerne er født tidlig på året – men funnene viser også at mange av spillerne blir byttet ut i løpet av perioden.

Mange blir byttet ut

Det betyr at fordelene ved å bli plukket til aldersbestemte landslag i ung alder kan være mindre enn tidligere antatt. Studien viser også at toppfotballen kan gå glipp av fotballtalenter siden mange talenter aldri får muligheten til å jobbe mot proffdrømmen – eller de blir byttet ut etter kort tid.

– Utviklingen til spillerne går i rykk og napp, og det er mange momenter som påvirker den. Teorien sier at spillerne utvikler talentet sitt fra de er 13 til 19 år. Trenere må derfor være svært forsiktige med å avskrive spillere i ung alder. La heller flere få muligheten til å prøve seg lengst mulig, og ta en oppsummering når spillerne når slutten av tenårene, oppfordrer fotballforskeren.

La heller flere få muligheten til å prøve seg lengst mulig, og ta en oppsummering når spillerne når slutten av tenårene. Foto: Thinkstock

La heller flere få muligheten til å prøve seg lengst mulig, og ta en oppsummering når spillerne når slutten av tenårene. Foto: Thinkstock

Han er klar over at mange vil oppfatte dette som en snillistisk tankegang, der man skal legge til rette for de mange, og ikke bare dem som er gode.

– Dette er en misforståelse. Spørsmålet er: Hvordan kan vi skape seniorspillere av de beste spillerne blant talentfulle barne- og ungdomsspillere? Det handler ikke om å se hvem som er best underveis, men hvem som ender opp som en profesjonell fotballspiller til slutt, forklarer han.

Talent er vanskelig å se

Nesten halvparten av spillerne som deltok i studien, var født i årets første kvartal, mens bare 7 prosent var født i årets siste kvartal.

Det har lenge vært kjent at den relative alderseffekten, som fenomenet kalles, er til stede i barne- og ungdomsidretten, men det er gjort få studier på dette i Norge. Det har heller ikke vært gjennomført mange studier av spillere over tid, som ser på hvordan den relative alderseffekten påvirker den langsiktige talentutviklingen.

– Gode ferdigheter er lett å identifisere. Vi ser hvem som har den beste teknikken, hvem som skyter hardest og dribler best. Men det er vanskelig for en trener å identifisere et talent og se hvilke unge spillere som kommer til å bli best som seniorer. Gode ferdigheter i ung alder betyr ikke nødvendigvis gode ferdigheter i voksen alder. Hvilke spillere som klarer å utvikle disse ferdighetene over tid, slik at vedkommende blir enda bedre – det er det vanskelig å se, forklarer Sæther.

GEn god spiller må bruke mye tid for å utvikle ferdigheter og talent. Foto: Thinkstock

En god spiller må bruke mye tid for å utvikle ferdigheter og talent. Foto: Thinkstock

Han viser til at spillerne på de aldersbestemte landslagene er en privilegert gruppe – de beste av de beste. Likevel går ikke utviklingen deres i en jevn, stigende kurve.

– Det er veldig mange faktorer som påvirker talentutviklingen, både på og utenfor banen. Noen spillere mister motivasjonen, andre trener ikke nok. Noen har tilgang på bedre trenere og treningsfasiliteter, andre har foreldre som støtter dem på en god måte – og noen har et bedre samarbeid med skolen enn medspillerne. Spillere som er født tidlig på året har en fordel, men vi ser også at yngre spillere ofte tar igjen eldre spillere i utviklingen, forteller Sæther.

Trenerne skal utvikle talentene

Bare 22 prosent av spillerne på U19-laget som deltok i studien, hadde spilt på aldersbestemte landslag fire år tidligere. Mange spillere på lagene blir altså skiftet ut.

Noe av hensikten med de aldersbestemte landslagene, er at de skal gi spillere økt motivasjon til å jobbe mot å bli profesjonelle fotballspillere. Foto: Thinkstock

Noe av hensikten med de aldersbestemte landslagene, er at de skal gi spillere økt motivasjon til å jobbe mot å bli profesjonelle fotballspillere. Foto: Thinkstock

Sæther understreker at en god spiller må bruke mye tid for å utvikle ferdigheter og talent. Det betyr at løpet ikke er kjørt for en 14-åring som får beskjed om at teknikken er for dårlig. Selv om du ikke er med helt i toppen som 15-åring, kan du være det som 19-åring, viser studien.

– På den ene siden er det bra at trenerne er åpne for at nye spillere kan dukke opp. Men det er ikke spillerne med de beste ferdighetene i ung alder som har størst sjanse til å oppfylle drømmen om å bli fotballproff, men spillerne som klarer å opprettholde motivasjonen over tid, sier Sæther.

Han viser til at dette ikke bare handler om spillerne, men om trenerne og hvordan de forstår spillerutviklingen. Fotballtrenere skal identifisere talentene, men også utvikle dem.

– Noe av hensikten med de aldersbestemte landslagene, er at de skal gi spillere økt motivasjon til å jobbe mot å bli profesjonelle fotballspillere. Hva er egentlig verdien av å være på et aldersbestemt landslag, når så mange spillere byttes ut? Hva gjør det med motivasjonen når en ung spiller får beskjed om at ferdighetene ikke er gode nok? I denne gruppen av fotballtalenter er alle gode. Kanskje bør man systematisk selektere nye spillere til hver landslagssamling, spør Sæther.

De aldersbestemte landslagene har ikke en avgjørende rolle i unge spilleres spillerutvikling. Klubbene er mye viktigere for helheten. Foto: Thinkstock

De aldersbestemte landslagene har ikke en avgjørende rolle i unge spilleres spillerutvikling. Klubbene er mye viktigere for helheten. Foto: Thinkstock

Han fremhever at de aldersbestemte landslagene ikke har en avgjørende rolle i unge spilleres spillerutvikling, og at klubbene er mye viktigere for helheten. Utvelgelsen til aldersbestemte landslag sender likevel signaler om hvilke spillere som er gode nok eller ikke.

– Etter mitt syn er det viktigste hvordan dette budskapet blir kommunisert, enten det dreier seg om en seleksjon eller mangel på seleksjon. La spillerne få muligheten til å utvikle seg og vise at de er motivert – også om de ikke får spille på aldersbestemte landslag. Dette er like viktig for trenere på både topp- og breddenivå, sier Sæther.

Det handler ikke om å se hvem som er best underveis, men hvem som ender opp som en profesjonell fotballspiller til slutt.