EU-prosjektet som SINTEFs Ove Grande koordinerer, skal heve taket for hvor mye et kraftsystem kan ha av uforutsigbare kilder som vind og sol. Foto: SINTEF/Gry Karin Stimo

EU-pris til smartgrid-forsøk på Bornholm

Koblet til et smart kraftnett, kan strømkundene bidra til å hindre at ubalanse oppstår i markeder for fornybar kraft når vinden stilner eller skyer dekker for sola.

Det viser et SINTEF-ledet EU-prosjekt, som nå er tildelt en gjev bærekraftpris fra EU.

Bygges mye sol- og vindkraft ut i et land, har det vært vanlig å tenke at systemoperatørene vil være 100 prosent avhengig av reservekilder som raskt kan kobles inn når vinden avviker fra værmeldinga eller når skyer i uventet grad skygger for solcellene.

Demonstrasjonsprosjektet EcoGrid EU, som SINTEF har koordinert på Bornholm, viser at også forbrukerne kan bidra til å løse problemet.

– Dette er langt billigere enn å produsere reservekraft, og det er mer miljøvennlig. Og fordi det er billigere, vil det heve grensa for hvor mye sol- og vindkraft et kraftsystem kan basere seg på, sier SINTEF-forsker Ove Grande, koordinator for prosjektet.

Høythengende pris

I dag, onsdag 15. juni, mottok prosjektet den høythengende EU Sustainable Energy Award i kategorien The Consumers Prize.

Prisen ble utdelt i Brussel under en stor EU-konferanse om bærekraftig energipolitikk.

Når vindturbinene ikke går

På Bornholm dekker vindkraft hele 50 prosent av kraftbehovet. De 2000 strømkundene i prosjektet ble invitert til å avstå fra bruk av varmepumper, vaskemaskiner og andre elektriske apparater i korte perioder over døgnet når vindturbinene på øya eventuelt var uvirksomme grunnet værforholdene.

Gulroten var at kundene fikk redusert strømregninga ved hjelp av et intelligent kraftsystem (såkalte SmartGrids). Et automatisk system koblet ut forhåndsavtalte deler av kundenes forbruk når kraftprisen var høy. Det samme systemet ga kundene mulighet til å øke forbruket (for eksempel lade elbil) når prisen var lav.

– Resultatene fra prosjektet tilsier at konseptet vi har testet ut bør vurderes som en av flere løsninger for den igangværende harmoniseringen av det europeiske kraftmarkedet, sier prosjektets koordinator Ove Grande, som til daglig er seniorforsker ved SINTEF Energi.