Illustrasjon som viser grøntområde i den nye miljølandsbyen på Brøset i Trondheim
Slik ser arkitektene for seg den nye miljøbyen på Brøset i Trondheim. Her skal spillvarme brukes til oppvarming av leiligheter og hus.

Spillvarme inn i norske hjem

Fjernvarmenett som har varme med lav temperatur vil gi økt utnyttelse av spillvarme og fornybare varmekilder.

På oppdrag fra Statkraft Varme utvikler SINTEF moderne oppvarmingsløsninger for nye områder, som den planlagte miljølandsbyen på Brøset i Trondheim. Varmen skal komme fra lokale spillvarmekilder som butikker, bygninger, og serverrom, samt fornybare varmekilder, som solvarme, varmepumper og fjernvarme.

Prosjektet har fått navnet Development of Smart Thermal Grids (DSTG), og skal se på mindre fjernvarmesystemer med lavt temperaturnivå, der lokale spillvarmekilder og fornybar varmeproduksjon kan utnyttes og fungerer i samspill med et overordnet fjernvarmesystem.

– På grunn av at eldre bygninger og enkelte industrikunder behøver høyt temperaturnivå, samt at temperaturen synker litt under transport, sendes ofte ut varme på rundt 100 grader i et større fjernvarmesystem. Nye bygg trenger ikke mer enn 40 grader til oppvarming. Riktignok må vi legge opp til varme på 65 grader for å tilfredsstille temperaturkravet til tappevannsproduksjon, men det er uansett en stor forbedring, forteller SINTEF-forsker Hanne Kauko.

Det vil ta tid før man kan gå ned i temperatur i et overordnet fjernvarmesystem, mens i mindre fjernvarmesystem tilpasset nye utbyggingsområder, er det mulig med et lavere temperaturnivå. Hvor effektiv energiutnyttelse som kan oppnås på å distribuere varme med lav temperatur skal det pågående forskningsprosjektet finne ut av, men at det er gunstig er det ingen tvil om.

Ifølge SINTEF-forskeren vil den nye løsningen føre til:

  • Gjøre det mulig å utnytte spillvarmekilder direkte fra blant annet bygninger, butikker og industri uten å være nødt til å øke temperaturen på varmen med varmepumper slik man må i dag
  • Øke effektiviteten for varmepumper og andre fornybare varmekilder som solvarme
  • Mindre varmetap