Professor Irina Sorokina og hennes forskningsgruppe ved Institutt for fysikk på NTNU jobber med å skape så korte og intense laserpulser som mulig. Her med postdoktor Nikolai Tolstik. Dette er et viktig utgangspunkt for den nye teknologien for behandling av solcellesilisium. Foto: Per Henning, NTNU

Superlaser hindrer silisiumsløsing

  • Av
    Kortnytt publisert 03.02.16
    Tidligere kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for naturvitenskap, NTNU

Ved bruk av ny, ultrapresis laserteknologi skal silisiumsolceller kunne produseres uten materialsløsing.

SILISIUM: Ved produksjon av silisiumbaserte solceller kuttes blokker av silisium opp i skiver, som så behandles videre til å bli de solcellene vi kjenner.

I kutteprosessen blir det derimot mye overskuddsmateriale. For å effektivisere produksjonsprosessene og redusere kostnader er det viktig for industrien å få redusert denne sløsingen med dyre materialer.

Nå skal forskere ved NTNU sammen med SINTEF og andre partnere, utvikle ny laserteknologi for å lage tynne filmer av solcellesilisium, uten at det skapes overskuddsmateriale. Laseren kan brukes både til å kutte skiver av materialet, og til å hule ut ultratynne stykker under materialets overflate.

Industripartneren Atla Lasers er sprunget ut fra NTNU. Med på laget er også den store tyske laserleverandøren Trumpf. Den nye laserteknologien kan også brukes på andre halvledermaterialer i elektronikk- og telekommunikasjonsindustrien.

– Laserteknologien er unik, med ekstreme paramentre både innen varigheten og intensiteten av laserpulsene, og en bølgelengde som er spesielt tilpasset ultrapresis behandling av silisium, forteller Irina Sorokina ved NTNUs Institutt for fysikk. Hun er en av opphavskvinnene til teknologien bak Atla Lasers.

Prosjektet er ett av få prosjekter som kom gjennom nåløyet til Forskningsrådets ENERGIX-program «Nye konsepter – grensesprengende forskning».