Jo oftere man drikker alkohol, jo lavere er risikoen for å rammes av et akutt hjerteinfarkt. Men det gjelder å drikke moderat hver gang. Det spiller ingen rolle om man drikker øl, vin eller sprit. Det er alkoholen som er nøkkelen. Foto: Thinkstock

Mindre hjertesvikt hos folk som drikker ofte

Folk som drikker vin, sprit eller øl ofte har både mindre hjertesvikt og hjerteinfarkt enn de som drikker sjelden eller er avholds. Tre til fem drinker i uka kan være bra for hjertet.

HJERTEINFARKT OG HJERTESVIKT: – Å drikke litt alkohol hver dag kan være en del av en sunn livsstil. Alkohol gjør mer godt for hjertet enn vondt når det drikkes i moderate mengder, sier Imre Janszky, professor i sosialmedisin ved NTNU.

Ifølge Janszky spiller det ingen stor rolle om man drikker vin, sprit eller øl.

– Det er i hovedsak alkoholen som  blant annet fører til mer av det gode kolesterolet. Men alkohol kan også føre til høyere blodtrykk. Det beste er derfor å drikke moderate mengder relativt ofte, sier Janszky.

People toasting glasses of wine

Det er i hovedsak alkoholen som blant annet fører til mer av det gode kolesterolet som er bra for hjertet. Foto: Thinkstock

Risikoen sank for hver ekstra enhet

Han har sammen med flere forskere fra NTNU og Karolinska Institutet i Stockholm sett på sammenhengen mellom alkohol og hjertehelse gjennom to studier. Det ene handler om hjertesvikt publisert i Journal of cardiology. Den andre handler om akutt hjerteinfarkt publisert i Journal of Internal Medicine.

I begge tilfeller viser forskningen at folk som jevnlig drikker alkohol har bedre hjertehelse enn de som drikker lite eller er avholds. Disse funnene er også omtalt hos Unikard.

Studiene viser at de som drakk mellom tre og fem drinker i uka hadde  33 prosent lavere sannsynlighet for  å få hjertesvikt som de som var avholds eller drakk sjelden. For hjerteinfarkt viser det seg at for hver ekstra alkoholenhet så sank risikoen med 28 prosent.

Dette overrasker ikke forskerne i det hele tatt.

Et flertall av forskere verden over ser ut til å mene at tre til fem drinker i uka kan være bra for hjertet.

Annerledes drikkemønster i Norge

– Sammenhengen mellom alkohol og hjertehelse er undersøkt i mange land som USA eller sør i Europa. Konklusjonene har vært de samme, men i disse landene er drikkemønsteret et helt annet enn i Norge. I land som Frankrike og Italia er det svært få som ikke drikker. Det har vært stilt spørsmålstegn ved om det er andre forhold knyttet til avholdspersonene som gjør at det ikke kan stoles helt på funnene som er gjort før. Det kan for eksempel være at dette er folk som har hatt alkoholproblemer før, men som har sluttet helt, sier Janszky.

Forskerne ønsket derfor å undersøke teorien med en norsk befolkning hvor det er flere som ikke drikker eller drikker sjeldent. I studien om hjerteinfarkt  oppga 41 prosent av deltakerne at de ikke drakk i det hele tatt eller at de drakk mindre enn en halv alkoholenhet i uka.

Begge studiene baserer seg på Helseundersøkelsen (HUNT 2)  i Nord-Trøndelag som ble gjennomført mellom 1995 og 1997.

Jo oftere drikking, desto mindre risiko

Studien som så på sammenhengen mellom hjertesvikt og alkohol fulgte 60.665 av deltakerne som ikke hadde hjertesvikt fram til utgangen av 2008. 1588 av dem utviklet hjertesvikt i løpet av perioden. Risikoen var høyest for de som sjelden eller aldri drakk alkohol, og for dem som hadde et alkoholproblem.

Jo oftere deltakerne drakk alkohol innenfor normale mengder, jo lavere var risikoen for hjertesvikt. De som drakk fem ganger eller mer i løpet av en måned hadde 21 prosent lavere risiko sammenlignet med avholdspersoner og de som drakk lite, mens de som drakk mellom en og fem ganger i måneden hadde to prosent mindre  risiko.

Må ikke drikke for sunn hjertehelse

– Jeg vil ikke oppfordre folk til å drikke alkohol så ofte de kan. Det vi har studert er kun hjertet, og det er viktig å understreke at for hjertet er litt alkohol hver dag noe som kan være sunt. Men det betyr ikke at det er nødvendig å drikke alkohol hver dag for å ha et sunn hjertehelse, sier Janszky.

Så til studien om hjerteinfarkt. Her ble 58.827 deltakere kategorisert ut fra hvor mye og ofte de drakk. 2966 av deltakerne fikk et akutt hjerteinfarkt mellom 1995 og utgangen av 2008. De justerte analysene viste at jo flere alkoholenheter man drakk hver dag, jo lavere var risikoen for å få hjerteinfarkt. For hver ekstra alkoholenhet sank risikoen med 28 prosent.

Alkohol kan øke andre problemer

Forskerne understreker at det var få deltakere i studien som drakk spesielt mye, og at de derfor ikke kan konkludere med at et høyt alkoholinntak beskytter mot hjerteinfarkt eller hjertesvikt. De oppfordrer dessuten til å se funnene i en større sammenheng, ettersom risikoen for en rekke andre sykdommer og sosiale problemer kan øke som følge av høyere alkoholforbruk.

Forskerne så for eksempel at fra rundt fem alkoholenheter i uka og oppover økte risikoen for å dø av ulike typer hjerte- og karsykdom, mens de som drakk moderate mengder hadde lavest risiko. Et høyt alkoholforbruk var samtidig sterkt forbundet med økt risiko for å dø av leversykdom.