Terje Bjørklund. Foto: Oddbjørn Indrebø, Wikipedia

Komponist blir ridder

Terje Bjørklund mottar St. Olavs Orden.

RIDDER: H.M. Kongen har utnevnt komponist, pedagog og pianist Terje Bjørklund, Trondheim, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Terje Bjørklund mottar utmerkelsen for sin innsats for norsk musikkliv. Han har blant annet vært sentral i arbeidet med å bygge opp jazzlinja ved NTNU i Trondheim.

Dekorasjonen blir overrakt ved et arrangement i Erkebispegården i Trondheim, søndag 17. april kl. 20.00.