Modelltesting blir en viktig del av aktiviteten i det nystartede forskningssenteret Smart Maritime. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: MARINTEK

Skal utvikle framtidas miljøskip

  • Av
    Kortnytt publisert 23.11.15
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Det nystartede forskningssenteret Smart Maritime skal bruke åtte år på å gjøre skipsfart mer miljøvennlig.

Satsingen som er en såkalt SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) skal driftes av NTNU og SINTEF-selskapet MARINTEK. I tillegg deltar flere samarbeidspartnere fra industri, næringsliv og rederier.

En av deltakerne er rederiet Wilhelm Wilhelmsen. Skipsflåten til det store rederiet slipper ut 5. 000 000 tonn CO2 hvert år, noe som tilsvarer 10 prosent av det totale utslippet i Norge. Dette sier noe om potensialet i Smart Maritime, som har som mål å oppnå økt energieffektivitet og reduserte utslipp innen den maritime sektoren.

– Det er behov for ny teknologi og nye prosesser som reduserer vårt energiforbruk og våre utslipp. Deltagelse i Smart Maritime vil bidra til økt kunnskap samtidig som vi reduserer vår risiko både økonomisk og teknisk ved innføring av nye løsninger, sa visepresident Per A. Brinchmann for Wilh. Wilhelmsen under den offisielle åpningen av senteret i forrige uke.

Smart Maritime er delt inn i fem arbeidspakker. De er ledet av forskere fra NTNU og MARINTEK, og har fokus på blant annet skrog-, propell- og motorutvikling i en mer miljøvennlig og energieffektiv retning.

Forskerne vil blant annet se nærmere på batteri- og hybride kraftsystem. For å kunne teste og verifisere forskningen vil MARINTEKs mange laboratorier tas i bruk til modelltesting. Mye av forskningen vil imidlertid belage seg på simulering. Fullskalaforsøk og ikke minst data fra skip i operasjon vil også være viktig i verifisering av simuleringsarbeid og lab forsøk.

I arbeidspakke fire og fem skal Smart Maritime samle trådende og utføre investeringsanalyser, for å finne ut om den nye teknologien vil gi den effekten på miljøet og økonomien som man først antok (sikkerhet er ikke i fokus her). Det vil også bli gjort analyser rundt miljøeffekten i et livsløpsperspektiv.

SFI-en finansieres gjennom Norges forskningsråds  program for innovasjon (50 prosent), forskningspartnere (25 prosent) og industripartnere (25 prosent) og vil vare i åtte år. Senteret har et budsjett på 24 millioner kroner per år.