Å redusere sitt CO2-forbruk trenger ikke være så komplisert som man tror. Det skal Ducky være med på å synliggjøre. Foto: Ducky

Sjekk hvor mye du bidrar

Ducky hjelper deg med å finne ut hvor mye bilturen eller gårsdagens middag påvirker miljøet. Nå håper skaperne at konkurranse mot deg selv og dine venner skal bidra til reduksjon av CO2-utslipp. – Ditt valg monner, sier gründer.

Ducky er en app som skal motivere enkeltpersoner og virksomheter til å endre sine miljøvaner, og samtidig vise effekten av deres handlinger i hverdagen.

Gjennom appen kan du loggføre en rekke aktiviteter; sykling, kjøring, matinnkjøp og så videre. Du kan også følge andre brukere som logger sine aktiviteter. Sammen kan du og dine venner konkurrere om å spare mest CO2.

Klimamøtet i Paris

Nesten 200 regjeringer møtes i  desember i Paris med mål å undertegne en global klimaavtale som skal begrense klodens oppvarming til 2 grader.

NTNU og SINTEF forsker på klima fra mange vinkler. Blant annet bidrar vi med å utvikle teknologier som kan hjelpe til å redusere verdens utslipp. I tiden framover vil du på Gemini.no finne ekstra mange artikler om klima.

– Med Ducky kan du enkelt se miljøeffekten av handlinger du gjør i hverdagen og lære om hvorfor de er viktige. Høsten 2014 startet vi bedrift, og det siste året har vi videreutviklet en betatjeneste, med god støtte fra Innovasjon Norge, sier Silje Strøm Solberg, medgründer i selskapet Ducky AS.

Basert på beregninger fra NTNU

Per i dag jobber 12 personer med tjenesten, i tillegg til noen frivillige. Bedriften er stiftet som ideelt aksjeselskap, noe som betyr noe som betyr at avkastning går tilbake til bedriften og dets formål.

– Vi forsøker å lage en bedrift som ikke bare er bærekraftig økonomisk, men også sosialt og økologisk, sier Solberg.

– Bedriften har stiftelsesvedtekter som sier at all fremtidig overskudd går tilbake til bedriften for ytterligere å fremme formålet om bærekraft. Vi håper dette kan være en inspirasjon for andre bedrifter, da man ser at flere og flere mennesker velger arbeid som er meningsfullt. Man bryr seg stadig mer om hvilke holdninger arbeidsplassen har til samfunnsutvikling.

Ducky-register

Ducky finnes både som mobilapp og som tjeneste i nettleseren. – Folk vil bidra til å bedre klimaet, men mange lurer på hva de kan gjøre og hvor mye det egentlig betyr, sier Silje Strøm Solberg.

Men tilbake til selve appen. Hvordan kan egentlig en app fortelle deg om du er en klimaversting eller et klimaforbilde? Eller noe midt i mellom? Svaret ligger i matematiske beregninger.

Program for industriell økologi ved NTNU står for beregningene av miljøpåvirkningen og av tiltakene du kan finne i Ducky. De har en essensiell rolle for at ideen skal fungere.

– Spesielt for beregningene er at de er bygget på et norsk forbruks- og vanemønster, og er blant de første i verden som gjennomfører denne type beregninger, forklarer gründeren.

Gjennom Forskningsrådprosjektet «Folkets Klimaforskning» samarbeider også selskapet med Psykologisk institutt ved NTNU og Naturvernforbundet.

– Vanene du kan endre er håndplukket av oss i Ducky. De er positive, effektive og enkle å sette i gang med. Samtidig gagner de helsen din, nærmiljøet og fellesskapet. Å etablere nye vaner vil redusere utslipp av CO2, og det vil være ditt viktige bidrag i arbeidet med å motvirke klimaendringer.

Selve appen er for tiden under utvikling og vil komme iløpet av 2016. Så langt finnes det imidlertid en nettleserutgave av Ducky som er responsiv, noe som gjør at den fungerer på «alle» plattformer.

Vil motvirke apati

Ideen ble ifølge Solberg til som en reaksjon på all den negative vinklingen på klimaendringene.

– Det kunne oppleves som vanskelig å bidra til å motvirke endringene som enkeltperson. Vi var flere som kjente på en større klimafrustrasjon og hvor vanskelig det var å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

Hvilke produkter som har minst påvirkning på miljøet, og hvilke bedrifter som bryr seg om fremtiden, var svært vanskelig å finne, ifølge den tidligere NTNU-studenten.

– Det virket som politikere ventet på at velgerne skulle etterspørre endring, og velgerne ventet på at politikerne skulle gjøre noe. Vi ønsket å motvirke mekanismene som bidrar til apati – som er en stor utfordring i vår tid.

– Er vi for late av natur, eller er årsaken til apati mangel på informasjon og tjenester som tilrettelegger for tiltak?

– Mennesker er gjerne av natur laget slik at vi oppriktig ønsker å ta det beste valget. Forskning har vist at når man tilrettelegger omgivelsene eller samfunnet slik at det er enkelt å ta et sunnere matvalg, eller velge et mer bærekraftig transportmiddel, så gjør gjerne folk det.

– Men slik er det ikke i dag. Frem til det blir enkelt å ta hverdagsvalg basert på det beste for både sosiale, økonomiske og miljøhensyn, er det behov for tjenester som bevisstgjør og motiverer til endring av hverdagsvaner. Både for enkeltpersoner og bedrifter, sier Solberg.

Akselerasjon av «det grønne skiftet» i bedriftsmarkedet

Et mål med Ducky er å synliggjøre at mange bryr seg. Og ikke minst gjøre det enklere for folk flest å ta miljøvennlige valg – ikke bare på privaten.

Under Pstereofestivalen i år hadde Ducky en stor test med alle de frivillige. Det ga dem fruktbare tilbakemeldinger som gir mye mat for videre utvikling. I disse dager arbeides det med å kartlegge behov i bedrifter.

Her vil trolig IFU spille en rolle. IFU er en tilskuddsordning fra Innovasjon Norge som tilrettelegger for utvikling av nye produkter og løsninger som har et internasjonal potensial. Her vil Ducky satse stort i tiden som kommer.

– Målet er å inngå et IFU-samarbeid (Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter) og utvikle Ducky for organisasjoner.

– Det er viktig å engasjere ansatte i spørsmål om miljøbesparelser, fastslår Solberg.

– Hva har dere lært om nordmenns miljø(u)vaner, etter å ha jobbet med Ducky en stund?

– At mange ønsker å gjøre mer, men ikke vet hva de skal bidra med og om det monner. Vi har også sett at veldig mange tar mange gode og miljøvennlige valg allerede. For eksempel i Trondheim har det samlet sett blitt flere som sykler til jobben. Miljøpakken har bidratt til dette gjennom å gjøre det enklere å velge sykkelen. Ved å ta sykkelen til jobben i stedet for bilen i to dager, sparer du i gjennomsnitt 10 kgCO2 utslipp, noe som tilsvarer ett tre sitt opptak av CO2 i ett år.