Her monterer Steinar Grynning sensorer på et vindu med integrert solskjerming før det skal prøves i SINTEF Byggforsks lab. Grynning skal snakke om fremtidens vinduer og fasader på bygningsfysikkdagen. Foto: Benedikte Skarvik


Lær om fuktsikre bygningsløsninger og framtidige krav

19. november arrangerer NTNU og SINTEF Norsk bygningsfysikkdag for ellevte år på rad. Konferansen er et viktig møtested hvor forskere og andre aktører i byggenæringen kan utveksle erfaringer.

Hovedtema på årets bygningsfysikkdag er fuktsikre løsninger, forskriftskrav til bygningsfysikk, erfaringer og framtidige krav.

– Forskriftene endrer seg raskere enn før, med oppdateringer hvert femte år. Den raske utviklingen innen materialer og byggevarer åpner for nye muligheter innen bygningsfysikk og bygningsteknologi. Samtidig åpnes det muligheter for å gjøre ting feil. På bygningsfysikkdagen skal vi vise hvordan man kan lykkes, sier forskningsleder Birgit Risholt ved SINTEF Byggforsk.

Ønsker flere praktikere

Målgruppen for dagen er derfor alle som er interes­sert i hvordan vi kan skape bedre bygninger, blant annet med hensyn til energibruk og avverging av fuktproble­mer. Praktikere er spesielt velkomne.

Årets arrangement favner bredt, med innblikk i både teori og praksis. Vi får en innføring i erfaringer fra Sver­ige innen fuktsikker bygging og prosjektering. Vi får også en innføring i forskning innen fuktbufring i tre og energisparepotensialet i dette.

Forskriftskrav definerer rammer for bygningsfysikken, og vi skal lære mer om lufttetthetsmåling og fuktsikre løsninger innen våtrom og universell utforming. Et yt­terligere tema er rådgiverens erfaring fra tredjepartskontroll og hva som kan bli konsekvensen av nye ener­gikrav i TEK.

Dagen avsluttes med opp­dateringer på resultater fra tidsaktuelle forskningsprosjekter i Norge slik som Zero Emission Buildings (ZEB), Klima2050 og Concrete Innovation Center (COIN).

Norsk bygningsfysikkdag 2015 finner sted torsdag 19. november på UBC Ullevaal Business Class, Oslo.

Påmelding finner du her.