Bok om sikkerhet til sjøs

Boka «Sikkerhet i norske farvann» er redigert av Trond Kongsvik, NTNU og Stian Antonsen, SINTEF, og inneholder en rekke bidrag av forfattere fra fagområder knyttet til maritim sikkerhet.

Sjøfart og fiskeri spiller en sentral rolle i norsk historie og kultur- samtidig som den maritime industrien er svært ulykkeutsatt.

Boka beskriver hvordan sikkerheten i næringen har sammenheng med utviklingen i konkurranseforhold, internasjonalisering, sjømannskap og andre rammebetingelser, og hvordan sikkerheten kan styrkes i næringen gjennom blant annet teknologi, trening og kultur.

Boka er delt inn i tre deler. Den første delen – «Maritim sikkerhet før og nå» – gir noen historiske innfallsvinkler på sikkerhet og sikkerhetsutviklingen. Bokas andre del – «Rammebetingelser, sjømannskap og sikkerhet» – gir en oversikt over ulike sider ved sjøfolks arbeidssituasjon.
I den tredje og siste delen kalt «Veien videre for maritim sikkerhet», blir noen praktiske tilnærminger til sikkerhetsforbedringer presentert og diskutert.

Boka vil være særlig relevant for praktikere i næringen og studenter innen maritim sikkerhet.