Målet er å bedre talelyden sånn at elevene hører det som blir sagt. Foto: Thinkstock

Skaper god lyd i klasserommet

Gründere gjør tale tydeligere med ny oppfinnelse.

–  Vi ønsker spesielt å bedre forutsetningene for å kunne forstå det som blir sagt i undervisningssituasjonen. Å øke taletydeligheten vil motivere for læring og er den beste forutsetningene for å utnytte elevenes potensial, sier gründer Runar Kjølle Nilsskog.

Sammen med partner Fredric Staksrud Hansen, student ved Entreprenørskolen NTNU, har de utviklet en helt ny løsning som øker taletydelighet i blant annet undervisningssituasjoner.

Lydutjevningsanlegg

Ideen de fikk til et såkalt «lydutjevningsanlegg» som skal forsterke taleinformasjon, er ifølge Forskningsrådet et av de meste spennende prosjektene i landet.

Nå har de også fått Stanford University i California interessert i produktet. Gjennom et pilotprosjekt skal universitetet teste ut anlegget for dem.

– Stanford er en viktig premissleverandør for hvordan andre skoler legger opp undervisningen. At de har fattet interesse for anlegget er svært positivt, understreker Hansen.

Avgjørende for læring

For barn er det å kunne høre og forstå alle ord som blir uttalt av læreren i undervisningssituasjonen avgjørende for å oppfatte konteksten.

Når skoleelever daglig mister konteksten kan dette få svært alvorlige konsekvenser for eleven, og sett i et videre perspektiv; også for samfunnet. Frustrerte elever kan reagere med aggressiv adferd eller bli utagerende. Andre kan bli stemplet som elever med lærevansker.

–  Skolen er pålagt å gi alle elever like rettigheter når det gjelder lyd. Men Ipod-generasjonens vaner kan føre til at hørselshemming blir et stadig økende problem. Ifølge Hørselshemmedes Landsforbund vil én av fem ha et hørselsproblem innen 2020. Taleforsterkning kan derfor bli utslagsgivende for mange i skolen i fremtiden, sier Nilsskog.

Forskningsrådet med

–  Det viser seg at virkningene av taleforsterkningsanlegget er ekstremt positive. De beste elevene blir bedre, og de svakeste elevene henger med der de ellers ville ha gitt opp, ivrer Hansen.

Ifølge gründerne bak Armoni vil produktet eliminere teleslynge, mikrofoner og andre eksisterende løsninger for hørselshemmede, som ofte oppleves som et hinder snarere enn et hjelpemiddel.

Så langt har Forskningsrådet bevilget 3,2 millioner kroner til anlegget, som består av en kulemikrofon, en forsterker og høyttalere som kan monteres der man ønsker.

Mikrofon-prototypen er utviklet av Sintef og NTNU, og Sintef deltar i den videre utviklingen av kulemikrofonen.