Fredag 18. september åpnet ni nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i Trondheim. Foto: Thor Nielsen, NTNU

Ni nye forskningssentre åpnet

  • Publisert 17.09.15

Sentrene i Trondheim mottar 860 millioner kroner fra Forskningsrådet.

SFI: Fredag 18. september åpnet ni nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i Trondheim. NTNU er involvert i samtlige ni, mens SINTEF deltar i åtte.

SFI-er skal drive med langsiktig forskning i samarbeid med næringslivet og andre forskningsmiljøer. Målet er å utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innenfor innovasjon og verdiskapning.

Forsker for milliarder

De ni sentrene i Trondheim støttes av Forskningsrådet med til sammen 860 millioner kroner over åtte år.

Til sammen fikk Forskningsrådet 57 søknader om å bli SFI-er. 17 av disse ble plukket ut. Over halvparten av disse ledes altså fra Trondheim. Alle 17 får til sammen rundt 1,6 milliarder kroner fra Forskningsrådet.

Dessuten utløses betydelige summer fra næringslivet. Alle de 17 sentrene vil til sammen antakelig forske for rundt 3 milliarder kroner de kommende åtte årene.

Åpningen

Selve åpningen fant sted i Rådssalen, Hovedbygget Gløshaugen, Trondheim.

Prorektorene Kari Melby og Johan Hustad fra NTNU og konserndirektør Hanne Rønneberg fra SINTEF deltok sammen med Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet og statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet.

Dette er de ni sentrene

De ni sentrene presenterte seg helt kort under denne åpningen. Spennet er stort, og sentrene arbeider med alt fra sikkerhet og metallproduksjon til ultralyd og undervannsteknologi.

  • Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (iCSI) ved senterleder Hilde Venvik, NTNU ansvarlig, SINTEF er med.
  • Exposed Aquaculture Operations, ved senterleder Hans Bjelland, SINTEF ansvarlig, NTNU er med.
  • Subsea production and processing, ved senterleder Sigurd Skogestad, NTNU ansvarlig.
  • Klima 2050, ved senterleder Berit Time, SINTEF ansvarlig, NTNU er med.
  • SFI Metal Production ved senterleder Aud Wærnes, NTNU ansvarlig, SINTEF er med.
  • Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products, ved senterleder Sverre Gulbrandsen-Dahl, SINTEF ansvarlig, NTNU er med.
  • CASA – Centre for Advanced Structural Analysis, ved senterleder Magnus Langseth, NTNU ansvarlig, SINTEF er med.
  • Smart Maritime, ved senterleder Per Magne Einang, SINTEF ansvarlig, NTNU er med.
  • Centre for Innovative Ultrasound Solutions For health care, maritime, and oil & gas (CIUS), ved senterleder Asta Håberg, NTNU ansvarlig, SINTEF er med.