De fleste jentene mellom 12-18 år var plaget av en eller annen form for hodepine. Mange løste smertene ved å gå hjem fra skolen, og legge seg ned for å hvile. Foto: Thinkstock

Hver fjerde norske tenåring har migrene

De fleste av ungdommene oppgir bråk i klasserommet, trøtthet og dårlig inneklima som årsak til smertene. Flest jenter er plaget.

HODEPINE OG MIGRENE: De aller fleste av ungdommene har ikke blitt fanget opp av helsevesenet.

– Tallene er svært høye, sier Anne Berit Krogh, stipendiat hos Institutt for nevromedisin ved NTNU.

Hun intervjuet 488 ungdommer i alderen 12-18 år. Krogh besøkte 13 skoler, og brukte et år på å gjennomføre alle intervjuene.

Dette er noen av funnene om migrene:

  •  Hver fjerde ungdom har migrene
  • Hver fjerde av ungdommene som har migrene hadde anfall en til tre dager i uken
  • De fleste rapporterte at anfallene varte mellom fire til 24 timer
  • 93 prosent oppga moderate til sterke smerter.

Dette er noen av funnene om hodepine generelt:

  • Svært mange ungdommer plages med andre typer hodepine enn migrene
  • Av alle typer hodepine oppga 88 prosent av ungdommene at de hadde hodepineplager
  • En fjerdedel av de som hadde hodepine var plaget en til tre dager i måneden
  • 15 prosent hadde hodepine en til tre dager i uken.

Tre prosent oppga hodepine annenhver dag eller oftere, og av disse hadde de fleste kronisk migrene eller kronisk spenningshodepine.

Hver fjerde av ungdommene med migrene hadde en annen type hodepine i tillegg.

Må gå hjem fra skolen for å hvile

Mange av ungdommene løste smertene ved å gå hjem fra skolen, og legge seg ned for å hvile.

– Senere på dagen gjorde de likevel lekser og gikk på trening. Mitt klare inntrykk er at vi har utrolig mange flotte ungdommer, og mange av dem er svært opptatt av å prestere, sier Krogh.

Flest fikk hodepine på skolen

For å kunne stille en riktig hodepinediagnose brukte Krogh internasjonale retningslinjer utarbeidet av International Headache Society (ICHD-3 beta). Det vil si at hun ikke spurte om “har du migrene?”, men at spørsmålene var som for eksempel: ” Har du eller har du hatt hodepine det siste året?”, “hvor mange ganger i livet har du hatt denne hodepine”, eller  “når du har hodepine – kjenner du nummenhet i munnviken og er det bare vondt på den ene siden av hode eller begge?”.

– De som hadde migrene våknet ofte med det om morgenen, men de andre fikk ofte hodepinen i løpet av skoledagen, sier Krogh.

Stor forskjell mellom nye og gamle bygg

Hovedårsaken til smertene er stress på skolen med bråk i klasserommet. Dernest kommer trøtthet og sult. På fjerdeplass er dårlig inneklima.

Skolene er geografisk spredt i Trøndelag slik at både sentrumsskoler i Trondheim, og for eksempel Røros, og Orkdal og Frøya er med i studien.

På noen av skolene som Krogh besøkte var det både nye og gamle bygg. Studien til Krogh viser at ungdommene i de gamle byggene var mye mer plaget av hodepine og migrene enn ungdommene som hadde klasserom i de nye byggene. Dette kunne vises tydelig på en og samme skole.

– Jeg besøkte en skole hvor det var et svært dårlig ventilasjonsanlegg. For å få luft måtte vinduet være oppe. Selv om vinteren. Så da satt de der og frøys, sier Krogh.

Ungdommene på nye skoler som for eksempel Rosenborg ungdomsskole i Trondheim var mindre plaget med hodepine og migrene.

Les mer om studien her.