Medikamentet vil gi legene en mulighet for å hjelpe flere migrenepasienter. Foto: photos.com

Nytt håp for migrenepasienter

Leger har fått et nytt, virksomt våpen i kampen mot migrene, bekrefter helt ferske forskningsresultater.

MIGRENE: Medikamentet candesartan er like effektivt som mer brukte propranolol for å forebygge migreneanfall, bekrefter den nye studien fra St. Olavs hospital i Trondheim og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

De norske forskerne har også funnet ut at candesartan kan virke for pasienter som ikke får noen effekt av propranolol. Og omvendt.

Lars Jacob Stovner. Foto: NTNU

Lars Jacob Stovner. Foto: NTNU

– Det gir legene flere muligheter, og vi kan totalt sett hjelpe flere, sier professor Lars Jacob Stovner, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs hospital og NTNU, og prosjektleder for studien.

Dersom ett medikament ikke virker for migrenepasienten, kan det andre kanskje gjøre det. Dessuten er bivirkningene ulike fra pasient til pasient.

Beviser antakelse

Den nye undersøkelsen er egentlig en oppfølger til en ti år gammel studie ved NTNU. Candesartan er allerede i praktisk bruk av flere leger som forebyggende middel mot migrene, men at preparatet faktisk virker har ikke vært sett på som bevist før nå når en ny, god studie bekrefter den første.

Over 20 prosent av migrenepasientene mener nemlig å merke god effekt når de gis ikke-fungerende medisin, såkalt placebo. Placeboeffekten er stor. Men blindtester viser at candesartan virker effektivt forebyggende for ytterligere 20 til 30 prosent av pasientene. Håpet er at candesartan med dette kan bli tilgjengelig på blå resept.

Les også: Botox mot selvmordshodepine

Migrene rammer i dag rundt 12 prosent av Norges befolkning, tilsvarende over en halv million mennesker. Det betyr store plager for den enkelte, og fører til mange sykedager. Derfor er det store gevinster, både for folk som rammes og samfunnet ellers, i å redusere omfanget av migrene.

Trippel blindtest

– Studien som publiseres nå var endatil en trippel blindtest, der hverken pasienter, legene som ga preparatene eller de som analyserte resultatene statistisk visste om pasientene var gitt placebo eller ekte medisin, sier professor Stovner.

Les også: Offergaven

Både candesartan og propranol ble testet. I alt 72 pasienter var del av studien i denne omgang, det samme antallet som for ti år siden. Disse pasientene rammes normalt av migreneanfall minst to ganger i måneden. Deltakerne brukte hver behandling (candesartan, propranolol eller placebo) i 12 uker, og de gikk også 4 uker før start og 4 uker mellom behandlingsperiodene uten noe medisin. Hver pasient var derfor med i studien i nesten ett år.

Blodtrykkspreparat

Candesartan var opprinnelig et blodtrykkspreparat, men tidligere professor og overlege Harald Schrader ved St. Olavs hospital i Trondheim, som selv var plaget med både høyt blodtrykk og migrene, oppdaget i 1990-årene at det også virket mot hans egen hodepine. Dermed starten studiene ved St. Olav hospital, med noe støtte fra farmasiselskapet AstraZeneca, men også med frie tøyler. Lars Jacob Stovner og postdoktor Erling Tronvik har vært blant de mest sentrale i arbeidet.

Candesartan markedsføres i dag under navnet Atacand, mens propranolol markedsføres under navnet Inderal. Men det finnes også flere kopier, såkalte synonympreparater.

– Patentet er i ferd med å gå ut, sier professor Stovner.

Det betyr blant annet at flere pasienter kan få tilgang på medikamentet. Candesartan vil nå med stor sannsynlighet bli tatt inn i retningslinjene for forebyggende behandling av migrene over hele verden.

Artikkelen fra 2003 finner du her.

Artikkelen fra 2014 finner du her, men den krever abonnement for å se hele.