Et gløtt inn i bulket metall – gjenskapt på atomnivå ved hjelp av matematisk modellering. «Trådene» dannes når vi krasjer og kan avgjøre utfallet av kollisjonen. Illustrasjon: Vasily Bulatov/Lawrence Livermore National Laboratory

To NTNU-miljøer får internasjonal toppkarakter

Tre internasjonale panel har evaluert 64 norske teknologimiljøer. To fagmiljøer får betegnelsen verdensledende: SIMLab og Marine konstruksjoner ved NTNU.

På oppdrag fra Norges Forskningsråd har tre internasjonale panel evaluert 64 teknologimiljøer på universiteter, høgskoler og institutter i Norge. Teknologimiljøene er vurdert ut fra kriteriene forskningskvalitet og -produktivitet samt samfunnsmessig og industriell relevans og innvirkning.

Forskningen viser seg å være jevnt over god og samfunnsrelevansen høy, men det er få miljø som har kvalitet i verdenstoppen. To forskningsgrupper får imidlertid toppkarakter på begge parametere og betegnes dermed som verdensledende innen sine felt: SIMLab og Marine konstruksjoner ved NTNU. Begge gruppene holder til ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Av de 64 teknologimiljøene som er evaluert, kommer 30 forskningsgrupper fra NTNU og 15 fra SINTEF. Det viser at Trondheim er svært sentral for norsk teknologiforskning.