Prosjektet "Bespoke" – parametrisk design som verktøy i arkitekturprosjektering. Sindre Johnsens "Bespoke" er nominert til Statsbyggs studentpris

50 nye arkitekturprosjekter

  • Publisert 22.05.15

Vårens masterutstilling i arkitektur ved NTNU er en av de største noensinne. Her finner du de fleste typer av arkitektur- og prosjekteringsoppgaver, og også noen som ikke hører hjemme i de tradisjonelle kategoriene.

Hele 50 prosjekter stilles ut fra 21. til 27. mai. De er laget av 68 avgangsstudenter, og dette er deres siste skoleoppgave før de kan kalle seg arkitekter.

– Utstillingen er omfattende, og i år er det veldig vanskelig å peke ut noen trender i oppgavetyper. Spennet er stort. Vi har både boliger, offentlige bygg, store urbane prosjekter, seremonirom, transformering av eksisterende bygg og områdeprosjektering, for å nevne noe. I tillegg er det også flere oppgaver med andre innfallsvinkler enn tradisjonelle prosjekteringsoppgaver, sier Bjørn Otto Braaten, leder for masterprogrammet i arkitektur.

Se alle prosjektene i den fine utstillingskatalogen (bladbar fil).

Blant disse finner vi oppgaven «Bespoke» som handler om digitale muligheter, bruk av såkalt «parametrisk design» i arkitekturprosjektering. Dette verktøyet gir mulighet til å planlegge bygningers konstruksjon, planløsning, logistikk og stedstilpasning med noen få tastetrykk. Oppgaven undersøker hvordan parametrisk design kan brukes til landbruksbygg, og hvilke konsekvenser dette kan ha.

Urbane ødelandskap

Oppgaven «Rot» er også utradisjonell. Den utforsker fenomenet urbane ødelandskap, eller skrotlandskap om en vil. Dette er bylandskap som ligger brakk og befinner seg midt imellom noe som har vært og noe som skal bli. Oppgaven handler om å stoppe opp og ta innover seg det urbane ødelandet, og finne nye kvaliteter.

«Liminale rom» og «Østmarkneset» tar begge for seg ett bestemt urbant ødelandskap, nemlig Østmarkneset på Lade i Trondheim. Mens «Liminale rom» ønsker å videreutvikle stedet så hjemløse brukere får bedre livskvalitet, planlegger «Østmarkneset» å forvandle et rivningstruet lagerbygg til restaurant.

Tre er nominert til pris

Tre av masterprosjektene er blitt nominert til Statsbyggs studentpris for 2015:

Til og fra underverdenen – Ny metrostasjon på Lille Bislett i Oslo. Prosjektet er av Peter Kleven og Sixten Stavelin, begge fra Oslo .

Bespoke – Parametrisk design som verktøy i arkitekturprosjektering. Prosjektet er av Sindre Johnsen fra Moss.

Rød løper – Transformasjon av svømmehall i Bodø til «Filmens hus». Prosjektet er av Karin Hylin fra Oslo og Camilla Åseng fra Bodø.

Les begrunnelsene her: Begrunnelser