Forskningsfartøy finpusser kursen

Et dynamisk posisjoneringssystem, som er kåret til en av Norges største ingeniørbragder, så dagens lys ved NTNU på 70-tallet. Nå får forskningsfartøyet Gunnerus en flunkende ny versjon av posisjoneringssystemet.

Det nye dynamiske posisjoneringssystemet holder skipet i posisjon eller følger en angitt bane automatisk. Dette er et viktig styringssystem for mange av operasjonene til Gunnerus, og dermed viktig både for forsknings- og undervisningsaktiviteter.

Den dynamiske posisjoneringen skjer ved hjelp av satellittmålinger, undervannsposisjoneringssystem, gyrokompass, bevegelsessensorer og reguleringsalgoritmer.

Samarbeid mellom forskning og industri

Systemet ble opprinnelig utviklet av NTNU/SINTEF på 70-tallet. Siden har flere ved Institutt for teknisk kybernetikk og Institutt for marin teknikk bidratt til å raffinere systemet, i tett samarbeid med Kongsberg Maritime. Det nye utstyret som er installert på forskningsfartøyet Gunnerus, er finansiert av Kongsberg Maritime, og utviklingen av systemet er et eksempel på et fruktbart samarbeid mellom forskning og industri.

Det var rundt 1975, da oljeproduksjonen skjøt fart i Nordsjøen, at utviklingen kom ordentlig i gang. Dynamisk posisjonering vil si at et skip kan holde en nøyaktig posisjon eller kurs, selv om det er store bølger og mye vind. Dette er spesielt viktig i oljeindustrien, for å kunne holde halvt nedsenkbare borerigger i nøyaktig posisjon under boring.

Silkemyke operasjoner i grov sjø

Et annet eksempel på et bruksområde er å kontrollere kranløft til havs, for eksempel nedfiring fra kranbåt til dekket av en oljeplattform. Millimeternøyaktige målinger av avstanden fra kranen til dekket, god posisjonering av kranbåten og en stabil plattform gjør det mulig med silkemyke kranoperasjoner til havs selv i dårlig vær og grov sjø.

De første installasjonene ble brukt i Nordsjøen og i Europa, mest til dynamisk posisjonering av borerigger og dykkerfartøy. I dag blir systemet brukt over hele verden, til alle mulige fartøy og installasjoner som har behov for å holde en stø kurs eller en stabil posisjon.

Den offisielle overrekkelsen skjer 14. april på Marinteknisk senter. Her skal blant annet studenter illustrere dagens forskning på området ved demonstrasjon av mini-ROV og CyberShip i slepetanken på Marinteknisk senter. Det blir også demonstrasjon av Zeppaloon, en luftballong som styres av posisjoneringssystem og er utviklet av NTNU-studenter for Kongsberg Maritime. Ballongen kan for eksempel brukes til å teste posisjoneringssystemet.