Viser Susan Cutter
Geografiprofessor Susan Cutter blir æresdoktor ved NTNU.

Amerikansk geografiprofessor æresdoktor ved NTNU

  • Publisert 18.03.15

Professor Susan Cutter har forsket på gjenoppbyggingen etter orkanen Katrinas herjinger og rådgitt det internasjonale klimapanelet. Fredag blir hun æresdoktor.

Cutter er toneangivende i internasjonal forskning omkring klima og sårbarhet, forebygging av naturkatastrofer og bruk av geografiske informasjonssystemer i evaluering og gjenoppbygging etter ekstreme naturhendelser.

Hun er direktør for Hazards and Vulnerability Research Institute ved University of South Carolina, USA, og hun har skrevet mer enn 150 fagfellevurderte artikler og bokkapitler. I 2014 ble boken «Hurricane Katrina and the Forgotten Coast of Mississippi» gitt ut, der Cutter var en av bidragsyterne. Mange av arbeidene hennes er pensum ved læresteder verden over. Hun har også vært president for Association of American Geographers.

Metodene hennes er prøvd ut i Norge gjennom flere internasjonale forskningsprosjekter ved Geografisk institutt, NTNU, der Cutter har vært faglig rådgiver og inspirasjonskilde. Prosjektene har vært nyskapende og involvert både natur- og samfunnsgeografi.

Professor Cutter vil motta æresbevisningen under doktorpromosjonen ved NTNU 20. mars 2015.