Sånn kan vi bedre verden! 98 forslag er samlet under ett i forbindelse med Visjon 2030-konferansen i Trondheim. Illustrasjon: Thinkstock

98 forslag for en bedre verden

  • Publisert 13.02.15

Slik vil fagfolk bedre skoler og helsevesen verden over.

Forskere, medisinere, bistandsarbeidere og andre fagfolk har kommet med forslag til hvordan vi kan bedre skoler og helsevesen over hele verden.

Regjeringen ved Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ba om innspill fra undervisningsinstitusjoner og andre aktører for å bedre helse og undervisning globalt gjennom programmet Visjon 2030. Hele 116 forslag kom inn, og 98 av dem er med i arbeidsdokumentet.

Flere grupper fra NTNU har sendt inn sine forslag. Åtte av disse er med i dokumentet. De omfatter alt fra å satse på mer dataspill i skolen til omorganiseringer av helsevesen og å gjøre ultralydundersøkelser mer tilgjengelig.

Du kan laste ned disse forslagene her.

Flere innspill til Visjon 2030 skal presenteres på en konferanse i Trondheim 2. og 3. mars.