Bilde av Trondheim

Om karolinere, enkemenn og granmeis

Det skulle vare i ett år. Nå har den populærvitenskapelige kunnskapsformidlingen «Byen, elva og kunnskapen» pågått i 17 år, Og noen av foredragene er utgitt i den nye boka «Kunnskapsbyen».

Da Trondheim feiret sitt 1000-årsjubileum i 1997, valgte Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) å markere dette med formidlingsprosjektet «Byen, elven og kunnskapen». Med ukentlige arrangementer ønsket man å formidle kunnskap overfor et bredt publikum, og tusenvis av trondhjemmere deltok ved ekskursjoner, byvandringer og foredrag med både natur- og kulturhistorisk innhold.

Kunnskapsbyen

Da byjubileet vel var over, var det formidlingsprogrammet som i dag går under navnet «Kunnskapsbyen» allerede etablert som en institusjon, og det var ingen grunn til å gi seg.

NTNUs vitenskapelig ansatte er faglig ansvarlige for de fleste arrangementene; men også forskningsinstitusjoner som Sintef, Allforsk, Nina/Niku og NGU deltar. Det samme gjør en rekke museer og ideelle organisasjoner.

Nå er noen av foredragene samlet mellom to permer, i boka «Byen og kunnskapen». Foredraget var som lanserte det lengelevende formidlingsprosjekt, var «Karolinerne – beleiring og undergang» ved var historiker Kjell Haarstad. Det er også dette foredraget som innleder artikkelsamlingen.

Boka gir i innblikk i noen av temaene og fagområdene som har blitt dekket gjennom prosjektets nå 17-årige historie. Den er redigert av historiker Merete Røskaft,

Todelt bok

Boka er i to deler – «Trondheim og Midt-Norge» og «Ut i verden – verden inn til Trondheim». I bokas første del gir seks forfattere bidrag som dekker tema som spenner fra jernutvinning i Midt-Norge i eldre tid, middelalderens myntproduksjon i Trondheim, villreinfangst og verdensarv og livssituasjonen for enker og enkemenn på 16-, 17- og 1800-tallet. Vi kan også lese om granmeisens vintertilværelse, menneskets atferdsbiologi og altså karolinernes mislykkede forsøk på å innta Trondheim i 1718.

I bokas andre del blir vi, gjennom fem artikler, tatt med på en reise fra Galápagos i sør, via Middelhavet, til Svalbard i nord – og til Afghanistan i øst. Noen av temaene er Sapfos dikting, vandring i Darwins fotspor, streiftog gjennom historie og kultur på greske øyer, Svalbards kulturminner og ødeleggelse av kulturminner i Afghanistan.

I tillegg finner vi innledende artikler som forteller «Kunnskapsbyens» historie, og ser det i sammenheng med fagfeltet forskningsformidling.