Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU mener at beslutningen om å sende mullah Krekar til Kyrksæterøra er preget av et ønske om å framstå som handlekraftig i en sak som har vært meget god for FrP, men som kan bli en boomerang. Foto: NTB scanpix

– Krekar kan bli en gjenganger i rettsvesenet i årevis

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU mener at argumentet om at mullah Krekar er en fare for rikets sikkerhet antagelig burde vurderes på nytt, helt fra grunnen av.

Justisminister Anders Anundsen ønsker å sende mullah Krekar ut av Oslo og opp til Kyrksæterøra. Der skal han bo på et asylmottak. Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU mener at beslutningen er preget av et ønske om å framstå som handlekraftig i en sak som har vært meget god for FrP, men som kan bli en boomerang.

Kva er grunnen til at SV er eit så ustabilt parti, spør valforskar og professor Anders Todal Jenssen.

Saken kan bli en boomerang for FrP, sier professor Anders Todal Jenssen ved NTNU.

 Entusiasmen for partiet kan svekkes

– FrPs tidligere kritikk av de andre partienes unnfallenhet i utvisningsspørsmålet er nå et problem for dem selv. De svarer ved å vise “handlekraft”.  Hvis justisministerens løsning blir funnet ulovlig, blir det faglig stryk for juristen Anundsen, og opp som en løve og ned som en skinnfell for FrP. De vil framstå som komiske også for egne tilhengere. De taper nok ikke så mange stemmer, men entusiasmen for partiet svekkes. Saken kan bli en gjenganger i rettsvesenet i årevis framover, sier Todal Jenssen.

 Rolle som mentor og forbilde

PST sier til VG at bakgrunnen for å sende Krekar til Kyrksæterøra er begrunnet i hans rolle som mentor og forbilde for det radikale islamistiske miljøet i Oslo.

– Jeg vet ikke om Krekar lengre har noen rolle som mentor eller forbilde. Argumentet om at han er en “fare for rikets sikkerhet” burde antakelig vurderes på nytt, helt fra grunnen av, mener Todal Jenssen. Førsteamanuensis Tor Georg Jakobsen ved NTNU stiller også spørsmålstegn ved hvor stor trussel Krekar egentlig utgjør nå.

– Flere faktorer tyder på at hans rolle er mindre. Bevegelsen hans er ikke den største trusselen mot Norge akkurat nå, sier Jakobsen.