Gjenoppbygger Streetlight på et tryggere sted

Fire arkitektstudenter fra NTNU har brukt høstsemesteret til å jobbe med gjenreising av Streetlight på Filippinene, barnehjemmet som ble knust av tyfon før jul i fjor.

For litt over ett år siden så det slik ut i kystbyen Tacloban på Filippinene. Tyfonen Yolanda hadde rast i timevis, skapt en flodbølge som skylte innover land og som etterlot seg en bebyggelse knust til pinneved.

Grunnmuren på ett av husene står igjen på det tidligere Streetlight. ET midlertidig hus er bygd på tuftene. Foto: NTNU Livestudio

Grunnmuren på ett av husene står igjen på det tidligere Streetlight. Et midlertidig hus er bygd på tuftene. Foto:  Workshop/NTNU

Under tyfonen klamret barn og voksne fra Streetlight studiesenter og barnehjem seg fast på taket på hovedbygningen som mirakuløst nok ikke ble feid på havet av vind og bølger som slo inn over Tacloban-området. Alle tilknyttet Streetlight overlevde, men bygningene ble totalskadd.

Nordmannen Erlend Johansen, som har etablert barnehjemmet og studiesenteret for gatebarn, sto med favnen full av hjemløse barn – og ingen steder å tilby dem husly.

Arbeidskollektiv

WORKSHOP

WORKSHOP er et non-profit kollektiv av arkitekter og ingeniører, som etablerer et tett samarbeid med sine klienter og partnere for å bruke design og byggeprossessen som et verktøy til å styrke arbeidet til organisasjonen og lokalsamfunnet de jobber med.

 

Da våknet det norske folk, og pengene trillet inn til gjenoppbyggingen av prosjektet. NTNUs julegave til de ansatte ble i 2013 gitt som bidrag til Streetlight. Nå, ett år etter tyfonens herjinger, jobber arkitekt Alexander Furunes ved NTNU med gjenoppbyggingen. Det gjør han gjennom arkitektkollektiv WORKSHOP som han driver sammen to andre. Sammen med sine kollegaer bygde Furunes det første senteret som ble reist i 2010, det som forsvant.

Med seg har han fire arkitektstudenter som tilbringer henholdsvis sitt fjerde og femte semester med workshop-jobbing ute i felt. Skikkelig langt ute i felt også. Furunes er veileder i felten for studentene, mens Hans Skotte er faglig veileder fra hjemmebane på NTNU.

Vokser med 1000 prosent

Barna i Streetlight er med på planleggingen av gjenoppbyggingen. Foto: NTNU Livestudio

Barna i Streetlight er med på planleggingen av gjenoppbyggingen. Foto: Workshop/NTNU

Streetlight-barna bor nå i midlertidige boliger som er gjenreist der hvor det tidligere barnehjemmet og studiesenteret lå. Men en permanent gjenreisning er under planlegging lenger inn i landet, i Tagpuro, som ligger mer beskyttet i forhold til ekstremvær.

Hit skal også mange av Taclobans innbyggere flytte og få nye boliger. På kort tid skal Tagpuro vokse fra om lag 200 familier til over 2000 familier. Det byr på mange utfordringer: Hva skal alle tilflyttede leve av? De fleste av dem som bodde i Tacloban var fiskere, men i Tagpuro er det ikke plass og fiskeressurser til så mange nye fiskere.

Hvordan skal transport av så mange flere mennesker skje? Og hvordan skal transportårene bygges ut? Hvor og hvordan er det mest hensiktsmessig å bygge de nye husene?

– Det er mange spørsmål å finne svar på og sosiale utfordringer i dette flytteprosjektet, konstaterer Alexanders Furunes.

Og det er nettopp det å berede grunnen for at flyttingen skal skje mest mulig smidig, som arkitektstudentene er involvert i.

Skaper en møteplass

Feilinformasjon – eller mangel på informasjon – vil være en typisk uroforsterker i denne prosessen. Derfor har studentene konsentrert seg om informasjonsoverføring mellom alle som er berørt av situasjonen – både de som allerede bor i Tagpuro og de som skal flytte dit.

Helt konkret dreier det seg om å etablere en møteplass for å få og for å utveksle informasjon. Denne møteplassen blir et romslig busskur rett og slett. Og hvorfor et busskur? Fordi bussen er det viktigste transportmiddelet i området. Derfor er bussholdeplassen er et sted hvor folk samles.

Problemet med å flytte familier fra et sted til et annet, er at man flytter dem vekk fra sine levebrød. Hvis de ikke har mulighet til å etablere et nytt levebrød på sitt nye bosted, som er tilfellet for mange familier, er at foreldrene må pendle fra Tagpuro til den tidligere hjembyen Tacloban, hvor de kan finne jobb. Bussholdeplassen derfor er et ekstra viktig knutepunkt.

– Studentene bereder grunnen for prosessen med å bygge opp mange nye bygg og flytte på såpass mange mennesker, forteller prosjektleder Alexander Furunes.

Lager nye kart

Arkitektustidentene har laget kart over eksisterende og nye bygninger. Foto: NTNU Livestudio

Arkitektstudentene har laget kart over eksisterende og nye bygninger. Foto: Workshop/NTNU

En utfordring som studentene har møtt – og funnet løsning på – er at det ikke finnes skikkelige kart over områdene de jobber med. Derfor har det vært viktig skape visuelt forståelige kart som kan gi beboerne et innblikk i hva som skal skje i de aktuelle områdene.

Det fantes et håndtegnet kart av området, men det inkluderte ikke de nye boligområdene. Kartet som studentene ga beboerne i området innblikk i omfanget av nye boliger, og samtidig kunne bruke dette kartet som et verktøy til å knytte nye relasjoner med familiene i de nyinnflyttede områdene.

Busskuret blir et naturlig sted å henge opp nye kart, slik at folk kan studere og diskutere det som er i ferd med å skje i nærområdet.

Skjermer for regn og sol

Bussmøteplassen og utkikketårnene er under oppføring. Foto: NTNU Livestudio

Bussholdeplassen og utkikkstårnene er under oppføring. Foto: Workshop/NTNU

Denne kystnære delen av Filippinene er utsatt for både kraftig og plutselig regn – og stekende sol. Derfor er det dobbelt praktisk å kunne oppholde seg skjermet under tak, enten man venter på bussen – eller diskuterer endringer som skal skje i området framover.

– Da busstoppet ble presentert utviklet det seg til også å omfatte utkikkstårnet til vaktene i lokalsamfunnet, så nå er vi godt i gang med å bygge en to etasjers konstruksjon på dugnad med dem. Et veldig spennende samarbeid som kan bli viktig for sentrum i bygda, som et møtested, forteller arkitektstudent Kristin Solhaug Næss underveis i prosessen.

Samler verdifull felterfaring

Involvering av de som skal bruke husene er en viktig del av prosessen. Her er barna i Streetlihgt med å bygge modeller av husene som skal gjenreises - og som de skal bruke. Foto: NTNU Livestudio

Involvering av de som skal bruke husene er en viktig del av prosessen. Her er barna i Streetlight med å bygge modeller av husene som skal gjenreises – og som de skal bruke. Foto: Workshop/NTNU

Arkitektstudiet ved NTNU er generelt opptatt av at studentene skal jobbe ute i felt, med praktiske oppgaver og bygge konkrete bygg, og ikke bare utforme arkitektur på tegnebrettet og i modellform. De fire studentene som har tilbrakt høstsemesteret på Filippinene, har høstet en rikelig dose felterfaring:

– Vi opplever at det tar tid å forstå et område, en kultur, en prosess. Samspillet med omgivelsene er viktig, og arkitektene er ikke sjefene som bestemmer hvordan alt skal være. Du forholder deg til menneskene som skal bruke husene med stor ydmykhet, supplerer John Haddal Mørk, Kristin Solhaug Næss, Sebastian Østlie og Anders Gunleiksrud hverandre.

Feltarbeid. Foto: NTNU Livestudio

Feltarbeid. Foto: Workshop/NTNU

– Det vi bygger her kunne vi bygd et helt annet sted, men vi hadde ikke lært det samme hvis vi ikke hadde vært i disse omgivelsene og møtt de utfordringene som vi har møtt, Sebastian Østlie

Feltarbeid. Foto: NTNU Livestudio

Feltarbeid. Foto: Workshop/NTNU

– Vi har lært mye om hva arkitekter kan gjøre – og hvilke begrensinger som finnes, sier Solhaug Næss.

Utvider Streetlight

Det som har skjedd med Streetlight siden tyfonen herjet, er at lokalene er gjenreist med gjenbruksmaterialer, som midlertidige bygg.

Når Streetlight blir gjenoppbygd på permanent basis, skjer det altså i Tagpuro, lenger inn i landet, hvor værforholdene er noe roligere. Her skal det både bygges barnehjem, studiesenter, sykestue og kontorbygg.

– Vi bygger også et parkområde med infrastruktur for lokalsamfunnet, forteller prosjektleder Furunes. Tanken er at dette kan bli et sted hvor eksisterende beboere og innflyttere kan møtes og bygge opp et fellesskap.

Streetlight setter opp prøvereisverk for studiesenterets nye bygninger. Foto: NTNU Livestudio

Streetlight setter opp prøvereisverk for studiesenterets nye bygninger. Foto: Workshop/NTNU

Under etableringen av både parken og det som er knyttet til studiesenteret, brukes samme metode som under forrige byggeperiode i 2010: Workshops som involverer beboerne i stor grad. Gjennom at de involveres får de eierskap til det nye som etableres. Dessuten bringer lokalbefolkningen kunnskap inn i prosessen, både kunnskap om materialer og byggemetoder, og også kunnskap om rombehov og romplassering.

Byggesøknaden er nå inne til behandling, og byggestart er planlagt i februar.