– Forelesningen er en av mitt livs opplevelser

NOBELPRIS 2014: For Moser er nobelprisen ingen endestasjon. Under nobelforelesningen fikk de publikum til å både le og synge, og fortalte om nye forskningsfunn som ennå ikke er publisert. Det ene er at rotter kan lagre hukommelse for elleve rom.

Se intervju med May-Britt og Edvard Moser etter forelesningene:

– Vi er så stolte av rottene våre. De kan lagre kart for elleve rom. Rommene er veldig like, men rottene kan lagre kartene og holde kartene fra hverandre. De trenger også bare et forsøk for å lagre en slik episodisk hukommelse.

Det fortalte professor May-Britt Moser ved NTNU under nobelforelesningen som var det viktigste for henne av alle arrangementene under hele nobeluken. Salen var stappfull og publikum hadde stått i kø i over en time for å komme inn.

– Å holde en god forelesning er en gave til de som tror på en. Det var helt fanastisk, og folk var så med på det vi snakket om, sier May-Britt Moser. Ektemannen Edvard Moser var også strålende fornøyd.

– Å holde nobelforelesningen var en av mitt livs opplevelser, sier Edvard Moser.

Moser fikk nobelprisen for deres oppdagelse av gridcellene. Etter at Moser oppdaget gridcellene hos rotter, har andre forskere funnet gridceller hos mus, flaggermus, aper og mennesker. Under forelesningen fortalte Moser om flere forskningsfunn som ennå ikke er publiserte. Foruten funnet om hvordan rottene kan lagre elleve ulike rom, kommer det over jul en artikkel i Nature om hvordan gridcellene også er skeive.